Konjugácia slovesa cant v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso cant v angličtine.

Konjugácia slovesa cant v prítomnom čase

Present Tense

 • I cant
 • you cant
 • he|she|it cants
 • we cant
 • you cant
 • they cant

Present Continuous

 • I am canting
 • you are canting
 • he|she|it is canting
 • we are canting
 • you are canting
 • they are canting

Present Perfect

 • I have canted
 • you have canted
 • he|she|it has canted
 • we have canted
 • you have canted
 • they have canted

Present Perfect Continuous

 • I have been canting
 • you have been canting
 • he|she|it has been canting
 • we have been canting
 • you have been canting
 • they have been canting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa cant v minulých časoch

Simple past

 • I canted
 • you canted
 • he|she|it canted
 • we canted
 • you canted
 • they canted

Past continuous

 • I was canting
 • you were canting
 • he|she|it was canting
 • we were canting
 • you were canting
 • they were canting

Past perfect

 • I had canted
 • you had canted
 • he|she|it had canted
 • we had canted
 • you had canted
 • they had canted

Past perfect continuous

 • I had been canting
 • you had been canting
 • he|she|it had been canting
 • we had been canting
 • you had been canting
 • they had been canting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa cant vo futurálnom čase

Future

 • I will cant
 • you will cant
 • he|she|it will cant
 • we will cant
 • you will cant
 • they will cant

Future continuous

 • I will be canting
 • you will be canting
 • he|she|it will be canting
 • we will be canting
 • you will be canting
 • they will be canting

Future perfect

 • I will have canted
 • you will have canted
 • he|she|it will have canted
 • we will have canted
 • you will have canted
 • they will have canted

Future perfect continuous

 • I will have been canting
 • you will have been canting
 • he|she|it will have been canting
 • we will have been canting
 • you will have been canting
 • they will have been canting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to cant

Present participle

 • canting

Past participle

 • canted

Perfect Participle

 • having canted

Imperatív v angličtine pre sloveso to cant

Imperative

 • cant
 • let's cant
 • cant

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: abnegate aid bur cannonade canopy canter caper chronicle crossrefer dizen kick polka