Konjugácia slovesa canalise v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso canalise v angličtine.

Konjugácia slovesa canalise v prítomnom čase

Present Tense

 • I canalise
 • you canalise
 • he|she|it canalises
 • we canalise
 • you canalise
 • they canalise

Present Continuous

 • I am canalising
 • you are canalising
 • he|she|it is canalising
 • we are canalising
 • you are canalising
 • they are canalising

Present Perfect

 • I have canalised
 • you have canalised
 • he|she|it has canalised
 • we have canalised
 • you have canalised
 • they have canalised

Present Perfect Continuous

 • I have been canalising
 • you have been canalising
 • he|she|it has been canalising
 • we have been canalising
 • you have been canalising
 • they have been canalising

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa canalise v minulých časoch

Simple past

 • I canalised
 • you canalised
 • he|she|it canalised
 • we canalised
 • you canalised
 • they canalised

Past continuous

 • I was canalising
 • you were canalising
 • he|she|it was canalising
 • we were canalising
 • you were canalising
 • they were canalising

Past perfect

 • I had canalised
 • you had canalised
 • he|she|it had canalised
 • we had canalised
 • you had canalised
 • they had canalised

Past perfect continuous

 • I had been canalising
 • you had been canalising
 • he|she|it had been canalising
 • we had been canalising
 • you had been canalising
 • they had been canalising

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa canalise vo futurálnom čase

Future

 • I will canalise
 • you will canalise
 • he|she|it will canalise
 • we will canalise
 • you will canalise
 • they will canalise

Future continuous

 • I will be canalising
 • you will be canalising
 • he|she|it will be canalising
 • we will be canalising
 • you will be canalising
 • they will be canalising

Future perfect

 • I will have canalised
 • you will have canalised
 • he|she|it will have canalised
 • we will have canalised
 • you will have canalised
 • they will have canalised

Future perfect continuous

 • I will have been canalising
 • you will have been canalising
 • he|she|it will have been canalising
 • we will have been canalising
 • you will have been canalising
 • they will have been canalising

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to canalise

Present participle

 • canalising

Past participle

 • canalised

Perfect Participle

 • having canalised

Imperatív v angličtine pre sloveso to canalise

Imperative

 • canalise
 • let's canalise
 • canalise

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: affront bulwark calve canal canalize cannonade chivvy cross-fertilize ditto keelhaul podzolize