Konjugácia slovesa break v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso break v angličtine.

Konjugácia slovesa break v prítomnom čase

Present Tense

 • I break
 • you break
 • he|she|it breaks
 • we break
 • you break
 • they break

Present Continuous

 • I am breaking
 • you are breaking
 • he|she|it is breaking
 • we are breaking
 • you are breaking
 • they are breaking

Present Perfect

 • I have broken
 • you have broken
 • he|she|it has broken
 • we have broken
 • you have broken
 • they have broken

Present Perfect Continuous

 • I have been breaking
 • you have been breaking
 • he|she|it has been breaking
 • we have been breaking
 • you have been breaking
 • they have been breaking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa break v minulých časoch

Simple past

 • I broke
 • you broke
 • he|she|it broke
 • we broke
 • you broke
 • they broke

Past continuous

 • I was breaking
 • you were breaking
 • he|she|it was breaking
 • we were breaking
 • you were breaking
 • they were breaking

Past perfect

 • I had broken
 • you had broken
 • he|she|it had broken
 • we had broken
 • you had broken
 • they had broken

Past perfect continuous

 • I had been breaking
 • you had been breaking
 • he|she|it had been breaking
 • we had been breaking
 • you had been breaking
 • they had been breaking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa break vo futurálnom čase

Future

 • I will break
 • you will break
 • he|she|it will break
 • we will break
 • you will break
 • they will break

Future continuous

 • I will be breaking
 • you will be breaking
 • he|she|it will be breaking
 • we will be breaking
 • you will be breaking
 • they will be breaking

Future perfect

 • I will have broken
 • you will have broken
 • he|she|it will have broken
 • we will have broken
 • you will have broken
 • they will have broken

Future perfect continuous

 • I will have been breaking
 • you will have been breaking
 • he|she|it will have been breaking
 • we will have been breaking
 • you will have been breaking
 • they will have been breaking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to break

Present participle

 • breaking

Past participle

 • broken

Perfect Participle

 • having broken

Imperatív v angličtine pre sloveso to break

Imperative

 • break
 • let's break
 • break

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bobol brave bread breakaway breathe carbonize convey disassociate interweave perpetrate