Konjugácia slovesa brag v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso brag v angličtine.

Konjugácia slovesa brag v prítomnom čase

Present Tense

 • I brag
 • you brag
 • he|she|it brags
 • we brag
 • you brag
 • they brag

Present Continuous

 • I am bragging
 • you are bragging
 • he|she|it is bragging
 • we are bragging
 • you are bragging
 • they are bragging

Present Perfect

 • I have bragged
 • you have bragged
 • he|she|it has bragged
 • we have bragged
 • you have bragged
 • they have bragged

Present Perfect Continuous

 • I have been bragging
 • you have been bragging
 • he|she|it has been bragging
 • we have been bragging
 • you have been bragging
 • they have been bragging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa brag v minulých časoch

Simple past

 • I bragged
 • you bragged
 • he|she|it bragged
 • we bragged
 • you bragged
 • they bragged

Past continuous

 • I was bragging
 • you were bragging
 • he|she|it was bragging
 • we were bragging
 • you were bragging
 • they were bragging

Past perfect

 • I had bragged
 • you had bragged
 • he|she|it had bragged
 • we had bragged
 • you had bragged
 • they had bragged

Past perfect continuous

 • I had been bragging
 • you had been bragging
 • he|she|it had been bragging
 • we had been bragging
 • you had been bragging
 • they had been bragging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa brag vo futurálnom čase

Future

 • I will brag
 • you will brag
 • he|she|it will brag
 • we will brag
 • you will brag
 • they will brag

Future continuous

 • I will be bragging
 • you will be bragging
 • he|she|it will be bragging
 • we will be bragging
 • you will be bragging
 • they will be bragging

Future perfect

 • I will have bragged
 • you will have bragged
 • he|she|it will have bragged
 • we will have bragged
 • you will have bragged
 • they will have bragged

Future perfect continuous

 • I will have been bragging
 • you will have been bragging
 • he|she|it will have been bragging
 • we will have been bragging
 • you will have been bragging
 • they will have been bragging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to brag

Present participle

 • bragging

Past participle

 • bragged

Perfect Participle

 • having bragged

Imperatív v angličtine pre sloveso to brag

Imperative

 • brag
 • let's brag
 • brag

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: blowdry boxhaul bracket braid branch capacitate continue disabuse internalize perceive