Konjugácia slovesa blitz v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso blitz v angličtine.

Konjugácia slovesa blitz v prítomnom čase

Present Tense

 • I blitz
 • you blitz
 • he|she|it blitzs
 • we blitz
 • you blitz
 • they blitz

Present Continuous

 • I am blitzing
 • you are blitzing
 • he|she|it is blitzing
 • we are blitzing
 • you are blitzing
 • they are blitzing

Present Perfect

 • I have blitzed
 • you have blitzed
 • he|she|it has blitzed
 • we have blitzed
 • you have blitzed
 • they have blitzed

Present Perfect Continuous

 • I have been blitzing
 • you have been blitzing
 • he|she|it has been blitzing
 • we have been blitzing
 • you have been blitzing
 • they have been blitzing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa blitz v minulých časoch

Simple past

 • I blitzed
 • you blitzed
 • he|she|it blitzed
 • we blitzed
 • you blitzed
 • they blitzed

Past continuous

 • I was blitzing
 • you were blitzing
 • he|she|it was blitzing
 • we were blitzing
 • you were blitzing
 • they were blitzing

Past perfect

 • I had blitzed
 • you had blitzed
 • he|she|it had blitzed
 • we had blitzed
 • you had blitzed
 • they had blitzed

Past perfect continuous

 • I had been blitzing
 • you had been blitzing
 • he|she|it had been blitzing
 • we had been blitzing
 • you had been blitzing
 • they had been blitzing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa blitz vo futurálnom čase

Future

 • I will blitz
 • you will blitz
 • he|she|it will blitz
 • we will blitz
 • you will blitz
 • they will blitz

Future continuous

 • I will be blitzing
 • you will be blitzing
 • he|she|it will be blitzing
 • we will be blitzing
 • you will be blitzing
 • they will be blitzing

Future perfect

 • I will have blitzed
 • you will have blitzed
 • he|she|it will have blitzed
 • we will have blitzed
 • you will have blitzed
 • they will have blitzed

Future perfect continuous

 • I will have been blitzing
 • you will have been blitzing
 • he|she|it will have been blitzing
 • we will have been blitzing
 • you will have been blitzing
 • they will have been blitzing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to blitz

Present participle

 • blitzing

Past participle

 • blitzed

Perfect Participle

 • having blitzed

Imperatív v angličtine pre sloveso to blitz

Imperative

 • blitz
 • let's blitz
 • blitz

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bewail blind blister bloat blossom bung computerize despite ingulf panhandle