Konjugácia slovesa bivouac v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso bivouac v angličtine.

Konjugácia slovesa bivouac v prítomnom čase

Present Tense

 • I bivouac
 • you bivouac
 • he|she|it bivouacs
 • we bivouac
 • you bivouac
 • they bivouac

Present Continuous

 • I am bivouacing
 • you are bivouacing
 • he|she|it is bivouacing
 • we are bivouacing
 • you are bivouacing
 • they are bivouacing

Present Perfect

 • I have bivouaced
 • you have bivouaced
 • he|she|it has bivouaced
 • we have bivouaced
 • you have bivouaced
 • they have bivouaced

Present Perfect Continuous

 • I have been bivouacing
 • you have been bivouacing
 • he|she|it has been bivouacing
 • we have been bivouacing
 • you have been bivouacing
 • they have been bivouacing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa bivouac v minulých časoch

Simple past

 • I bivouaced
 • you bivouaced
 • he|she|it bivouaced
 • we bivouaced
 • you bivouaced
 • they bivouaced

Past continuous

 • I was bivouacing
 • you were bivouacing
 • he|she|it was bivouacing
 • we were bivouacing
 • you were bivouacing
 • they were bivouacing

Past perfect

 • I had bivouaced
 • you had bivouaced
 • he|she|it had bivouaced
 • we had bivouaced
 • you had bivouaced
 • they had bivouaced

Past perfect continuous

 • I had been bivouacing
 • you had been bivouacing
 • he|she|it had been bivouacing
 • we had been bivouacing
 • you had been bivouacing
 • they had been bivouacing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa bivouac vo futurálnom čase

Future

 • I will bivouac
 • you will bivouac
 • he|she|it will bivouac
 • we will bivouac
 • you will bivouac
 • they will bivouac

Future continuous

 • I will be bivouacing
 • you will be bivouacing
 • he|she|it will be bivouacing
 • we will be bivouacing
 • you will be bivouacing
 • they will be bivouacing

Future perfect

 • I will have bivouaced
 • you will have bivouaced
 • he|she|it will have bivouaced
 • we will have bivouaced
 • you will have bivouaced
 • they will have bivouaced

Future perfect continuous

 • I will have been bivouacing
 • you will have been bivouacing
 • he|she|it will have been bivouacing
 • we will have been bivouacing
 • you will have been bivouacing
 • they will have been bivouacing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to bivouac

Present participle

 • bivouacing

Past participle

 • bivouaced

Perfect Participle

 • having bivouaced

Imperatív v angličtine pre sloveso to bivouac

Imperative

 • bivouac
 • let's bivouac
 • bivouac

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bemean birth bituminize blab blacklist brown-nose commingle depurate indicate ovulate