Konjugácia slovesa birth v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso birth v angličtine.

Konjugácia slovesa birth v prítomnom čase

Present Tense

 • I birth
 • you birth
 • he|she|it births
 • we birth
 • you birth
 • they birth

Present Continuous

 • I am birthing
 • you are birthing
 • he|she|it is birthing
 • we are birthing
 • you are birthing
 • they are birthing

Present Perfect

 • I have birthed
 • you have birthed
 • he|she|it has birthed
 • we have birthed
 • you have birthed
 • they have birthed

Present Perfect Continuous

 • I have been birthing
 • you have been birthing
 • he|she|it has been birthing
 • we have been birthing
 • you have been birthing
 • they have been birthing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa birth v minulých časoch

Simple past

 • I birthed
 • you birthed
 • he|she|it birthed
 • we birthed
 • you birthed
 • they birthed

Past continuous

 • I was birthing
 • you were birthing
 • he|she|it was birthing
 • we were birthing
 • you were birthing
 • they were birthing

Past perfect

 • I had birthed
 • you had birthed
 • he|she|it had birthed
 • we had birthed
 • you had birthed
 • they had birthed

Past perfect continuous

 • I had been birthing
 • you had been birthing
 • he|she|it had been birthing
 • we had been birthing
 • you had been birthing
 • they had been birthing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa birth vo futurálnom čase

Future

 • I will birth
 • you will birth
 • he|she|it will birth
 • we will birth
 • you will birth
 • they will birth

Future continuous

 • I will be birthing
 • you will be birthing
 • he|she|it will be birthing
 • we will be birthing
 • you will be birthing
 • they will be birthing

Future perfect

 • I will have birthed
 • you will have birthed
 • he|she|it will have birthed
 • we will have birthed
 • you will have birthed
 • they will have birthed

Future perfect continuous

 • I will have been birthing
 • you will have been birthing
 • he|she|it will have been birthing
 • we will have been birthing
 • you will have been birthing
 • they will have been birthing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to birth

Present participle

 • birthing

Past participle

 • birthed

Perfect Participle

 • having birthed

Imperatív v angličtine pre sloveso to birth

Imperative

 • birth
 • let's birth
 • birth

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bellow birch birr bisect black brominate commemorate deprecate incumber overweight