Konjugácia slovesa bespeak v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso bespeak v angličtine.

Konjugácia slovesa bespeak v prítomnom čase

Present Tense

 • I bespeak
 • you bespeak
 • he|she|it bespeaks
 • we bespeak
 • you bespeak
 • they bespeak

Present Continuous

 • I am bespeaking
 • you are bespeaking
 • he|she|it is bespeaking
 • we are bespeaking
 • you are bespeaking
 • they are bespeaking

Present Perfect

 • I have bespoken
 • you have bespoken
 • he|she|it has bespoken
 • we have bespoken
 • you have bespoken
 • they have bespoken

Present Perfect Continuous

 • I have been bespeaking
 • you have been bespeaking
 • he|she|it has been bespeaking
 • we have been bespeaking
 • you have been bespeaking
 • they have been bespeaking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa bespeak v minulých časoch

Simple past

 • I bespoke
 • you bespoke
 • he|she|it bespoke
 • we bespoke
 • you bespoke
 • they bespoke

Past continuous

 • I was bespeaking
 • you were bespeaking
 • he|she|it was bespeaking
 • we were bespeaking
 • you were bespeaking
 • they were bespeaking

Past perfect

 • I had bespoken
 • you had bespoken
 • he|she|it had bespoken
 • we had bespoken
 • you had bespoken
 • they had bespoken

Past perfect continuous

 • I had been bespeaking
 • you had been bespeaking
 • he|she|it had been bespeaking
 • we had been bespeaking
 • you had been bespeaking
 • they had been bespeaking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa bespeak vo futurálnom čase

Future

 • I will bespeak
 • you will bespeak
 • he|she|it will bespeak
 • we will bespeak
 • you will bespeak
 • they will bespeak

Future continuous

 • I will be bespeaking
 • you will be bespeaking
 • he|she|it will be bespeaking
 • we will be bespeaking
 • you will be bespeaking
 • they will be bespeaking

Future perfect

 • I will have bespoken
 • you will have bespoken
 • he|she|it will have bespoken
 • we will have bespoken
 • you will have bespoken
 • they will have bespoken

Future perfect continuous

 • I will have been bespeaking
 • you will have been bespeaking
 • he|she|it will have been bespeaking
 • we will have been bespeaking
 • you will have been bespeaking
 • they will have been bespeaking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to bespeak

Present participle

 • bespeaking

Past participle

 • bespoken

Perfect Participle

 • having bespoken

Imperatív v angličtine pre sloveso to bespeak

Imperative

 • bespeak
 • let's bespeak
 • bespeak

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bear beset bespatter bespread bet brake coerce demotivate impolder overpersuade