Konjugácia slovesa bear v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso bear v angličtine.

Konjugácia slovesa bear v prítomnom čase

Present Tense

 • I bear
 • you bear
 • he|she|it bears
 • we bear
 • you bear
 • they bear

Present Continuous

 • I am bearing
 • you are bearing
 • he|she|it is bearing
 • we are bearing
 • you are bearing
 • they are bearing

Present Perfect

 • I have borne/born
 • you have borne/born
 • he|she|it has borne/born
 • we have borne/born
 • you have borne/born
 • they have borne/born

Present Perfect Continuous

 • I have been bearing
 • you have been bearing
 • he|she|it has been bearing
 • we have been bearing
 • you have been bearing
 • they have been bearing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa bear v minulých časoch

Simple past

 • I bore
 • you bore
 • he|she|it bore
 • we bore
 • you bore
 • they bore

Past continuous

 • I was bearing
 • you were bearing
 • he|she|it was bearing
 • we were bearing
 • you were bearing
 • they were bearing

Past perfect

 • I had borne/born
 • you had borne/born
 • he|she|it had borne/born
 • we had borne/born
 • you had borne/born
 • they had borne/born

Past perfect continuous

 • I had been bearing
 • you had been bearing
 • he|she|it had been bearing
 • we had been bearing
 • you had been bearing
 • they had been bearing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa bear vo futurálnom čase

Future

 • I will bear
 • you will bear
 • he|she|it will bear
 • we will bear
 • you will bear
 • they will bear

Future continuous

 • I will be bearing
 • you will be bearing
 • he|she|it will be bearing
 • we will be bearing
 • you will be bearing
 • they will be bearing

Future perfect

 • I will have borne/born
 • you will have borne/born
 • he|she|it will have borne/born
 • we will have borne/born
 • you will have borne/born
 • they will have borne/born

Future perfect continuous

 • I will have been bearing
 • you will have been bearing
 • he|she|it will have been bearing
 • we will have been bearing
 • you will have been bearing
 • they will have been bearing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to bear

Present participle

 • bearing

Past participle

 • borne/born

Perfect Participle

 • having borne/born

Imperatív v angličtine pre sloveso to bear

Imperative

 • bear
 • let's bear
 • bear

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: backstitch be bean beard become bluff clapperclaw deflagrate hydroplane outsmart