Konjugácia slovesa beach v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso beach v angličtine.

Konjugácia slovesa beach v prítomnom čase

Present Tense

 • I beach
 • you beach
 • he|she|it beaches
 • we beach
 • you beach
 • they beach

Present Continuous

 • I am beaching
 • you are beaching
 • he|she|it is beaching
 • we are beaching
 • you are beaching
 • they are beaching

Present Perfect

 • I have beached
 • you have beached
 • he|she|it has beached
 • we have beached
 • you have beached
 • they have beached

Present Perfect Continuous

 • I have been beaching
 • you have been beaching
 • he|she|it has been beaching
 • we have been beaching
 • you have been beaching
 • they have been beaching

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa beach v minulých časoch

Simple past

 • I beached
 • you beached
 • he|she|it beached
 • we beached
 • you beached
 • they beached

Past continuous

 • I was beaching
 • you were beaching
 • he|she|it was beaching
 • we were beaching
 • you were beaching
 • they were beaching

Past perfect

 • I had beached
 • you had beached
 • he|she|it had beached
 • we had beached
 • you had beached
 • they had beached

Past perfect continuous

 • I had been beaching
 • you had been beaching
 • he|she|it had been beaching
 • we had been beaching
 • you had been beaching
 • they had been beaching

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa beach vo futurálnom čase

Future

 • I will beach
 • you will beach
 • he|she|it will beach
 • we will beach
 • you will beach
 • they will beach

Future continuous

 • I will be beaching
 • you will be beaching
 • he|she|it will be beaching
 • we will be beaching
 • you will be beaching
 • they will be beaching

Future perfect

 • I will have beached
 • you will have beached
 • he|she|it will have beached
 • we will have beached
 • you will have beached
 • they will have beached

Future perfect continuous

 • I will have been beaching
 • you will have been beaching
 • he|she|it will have been beaching
 • we will have been beaching
 • you will have been beaching
 • they will have been beaching

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to beach

Present participle

 • beaching

Past participle

 • beached

Perfect Participle

 • having beached

Imperatív v angličtine pre sloveso to beach

Imperative

 • beach
 • let's beach
 • beach

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: backlight batter be beacon beatify blubber clamp defect huzzah outrival