Konjugácia slovesa bankroll v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso bankroll v angličtine.

Konjugácia slovesa bankroll v prítomnom čase

Present Tense

 • I bankroll
 • you bankroll
 • he|she|it bankrolls
 • we bankroll
 • you bankroll
 • they bankroll

Present Continuous

 • I am bankrolling
 • you are bankrolling
 • he|she|it is bankrolling
 • we are bankrolling
 • you are bankrolling
 • they are bankrolling

Present Perfect

 • I have bankrolled
 • you have bankrolled
 • he|she|it has bankrolled
 • we have bankrolled
 • you have bankrolled
 • they have bankrolled

Present Perfect Continuous

 • I have been bankrolling
 • you have been bankrolling
 • he|she|it has been bankrolling
 • we have been bankrolling
 • you have been bankrolling
 • they have been bankrolling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa bankroll v minulých časoch

Simple past

 • I bankrolled
 • you bankrolled
 • he|she|it bankrolled
 • we bankrolled
 • you bankrolled
 • they bankrolled

Past continuous

 • I was bankrolling
 • you were bankrolling
 • he|she|it was bankrolling
 • we were bankrolling
 • you were bankrolling
 • they were bankrolling

Past perfect

 • I had bankrolled
 • you had bankrolled
 • he|she|it had bankrolled
 • we had bankrolled
 • you had bankrolled
 • they had bankrolled

Past perfect continuous

 • I had been bankrolling
 • you had been bankrolling
 • he|she|it had been bankrolling
 • we had been bankrolling
 • you had been bankrolling
 • they had been bankrolling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa bankroll vo futurálnom čase

Future

 • I will bankroll
 • you will bankroll
 • he|she|it will bankroll
 • we will bankroll
 • you will bankroll
 • they will bankroll

Future continuous

 • I will be bankrolling
 • you will be bankrolling
 • he|she|it will be bankrolling
 • we will be bankrolling
 • you will be bankrolling
 • they will be bankrolling

Future perfect

 • I will have bankrolled
 • you will have bankrolled
 • he|she|it will have bankrolled
 • we will have bankrolled
 • you will have bankrolled
 • they will have bankrolled

Future perfect continuous

 • I will have been bankrolling
 • you will have been bankrolling
 • he|she|it will have been bankrolling
 • we will have been bankrolling
 • you will have been bankrolling
 • they will have been bankrolling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to bankroll

Present participle

 • bankrolling

Past participle

 • bankrolled

Perfect Participle

 • having bankrolled

Imperatív v angličtine pre sloveso to bankroll

Imperative

 • bankroll
 • let's bankroll
 • bankroll

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: auscultate ban bank bankrupt barber blank christen decoke host out-herod