Konjugácia slovesa accent v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso accent v angličtine.

Konjugácia slovesa accent v prítomnom čase

Present Tense

 • I accent
 • you accent
 • he|she|it accents
 • we accent
 • you accent
 • they accent

Present Continuous

 • I am accenting
 • you are accenting
 • he|she|it is accenting
 • we are accenting
 • you are accenting
 • they are accenting

Present Perfect

 • I have accented
 • you have accented
 • he|she|it has accented
 • we have accented
 • you have accented
 • they have accented

Present Perfect Continuous

 • I have been accenting
 • you have been accenting
 • he|she|it has been accenting
 • we have been accenting
 • you have been accenting
 • they have been accenting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa accent v minulých časoch

Simple past

 • I accented
 • you accented
 • he|she|it accented
 • we accented
 • you accented
 • they accented

Past continuous

 • I was accenting
 • you were accenting
 • he|she|it was accenting
 • we were accenting
 • you were accenting
 • they were accenting

Past perfect

 • I had accented
 • you had accented
 • he|she|it had accented
 • we had accented
 • you had accented
 • they had accented

Past perfect continuous

 • I had been accenting
 • you had been accenting
 • he|she|it had been accenting
 • we had been accenting
 • you had been accenting
 • they had been accenting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa accent vo futurálnom čase

Future

 • I will accent
 • you will accent
 • he|she|it will accent
 • we will accent
 • you will accent
 • they will accent

Future continuous

 • I will be accenting
 • you will be accenting
 • he|she|it will be accenting
 • we will be accenting
 • you will be accenting
 • they will be accenting

Future perfect

 • I will have accented
 • you will have accented
 • he|she|it will have accented
 • we will have accented
 • you will have accented
 • they will have accented

Future perfect continuous

 • I will have been accenting
 • you will have been accenting
 • he|she|it will have been accenting
 • we will have been accenting
 • you will have been accenting
 • they will have been accenting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to accent

Present participle

 • accenting

Past participle

 • accented

Perfect Participle

 • having accented

Imperatív v angličtine pre sloveso to accent

Imperative

 • accent
 • let's accent
 • accent

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: absquatulate accelerate accentuate accommodate annoy bottom confect gawp mesmerize