Conjugarea verbului tell în limba engleză la toate timpurile

Aici sunt tabelele de conjugare pentru verbul tell în limba engleză.

Conjugarea verbului tell la timpul prezent

Present Tense

 • I tell
 • you tell
 • he|she|it tells
 • we tell
 • you tell
 • they tell

Present Continuous

 • I am telling
 • you are telling
 • he|she|it is telling
 • we are telling
 • you are telling
 • they are telling

Present Perfect

 • I have told
 • you have told
 • he|she|it has told
 • we have told
 • you have told
 • they have told

Present Perfect Continuous

 • I have been telling
 • you have been telling
 • he|she|it has been telling
 • we have been telling
 • you have been telling
 • they have been telling

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Present Tense exprimă obiceiul, frecvența, adevărul general și starea în limba engleză. Present Continuous transmite în principal ideea unei acțiuni sau activități care este încă în desfășurare. Present Perfect se referă la noțiuni care sunt întotdeauna legate de prezent sau de consecințele unui eveniment. În sfârșit, Present Perfect Continuous se asociază cu ideea de durată a activității.

Conjugarea verbului tell la timpul trecut

Simple past

 • I told
 • you told
 • he|she|it told
 • we told
 • you told
 • they told

Past continuous

 • I was telling
 • you were telling
 • he|she|it was telling
 • we were telling
 • you were telling
 • they were telling

Past perfect

 • I had told
 • you had told
 • he|she|it had told
 • we had told
 • you had told
 • they had told

Past perfect continuous

 • I had been telling
 • you had been telling
 • he|she|it had been telling
 • we had been telling
 • you had been telling
 • they had been telling

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Simple Past exprimă acțiuni finalizate care nu au legătură cu prezentul, acțiuni sau obiceiuri trecute din trecut. Este foarte des folosit în limba engleză. Past Continuous, pe de altă parte, este folosit pentru a vorbi despre acțiuni în curs de desfășurare în trecut sau despre o acțiune trecută aflată în curs de desfășurare atunci când are loc o altă acțiune.Past Perfecteste folosit pentru a indica faptul că acțiunea a avut loc înainte de o altă acțiune din trecut. În sfârșit, Past Perfect Continuous este folosit pentru a se referi la o acțiune continuă din trecut care a continuat până la o altă acțiune din trecut.

Conjugarea verbului tell la timpurile viitoare

Future

 • I will tell
 • you will tell
 • he|she|it will tell
 • we will tell
 • you will tell
 • they will tell

Future continuous

 • I will be telling
 • you will be telling
 • he|she|it will be telling
 • we will be telling
 • you will be telling
 • they will be telling

Future perfect

 • I will have told
 • you will have told
 • he|she|it will have told
 • we will have told
 • you will have told
 • they will have told

Future perfect continuous

 • I will have been telling
 • you will have been telling
 • he|she|it will have been telling
 • we will have been telling
 • you will have been telling
 • they will have been telling

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Future este folosit pentru a vorbi despre acțiuni concrete din viitor. Future Continuous este folosit pentru a vorbi despre lucruri care se vor întâmpla în viitor. Future Perfect este un timp de conjugare mai puțin folosit în limba engleză, acest timp de conjugare este folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare concretă înainte de o alta ulterioară. În cele din urmă, Future Perfect Continuous este și el foarte rar folosit, fiind folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare în desfășurare și anterioară alteia.

Diferitele forme ale participiului în limba engleză, pentru verbul to tell

Present participle

 • telling

Past participle

 • told

Perfect Participle

 • having told

Imperativul în limba engleză, pentru verbul to tell.

Imperative

 • tell
 • let's tell
 • tell

Conjugă un alt verb în engleză

Alte verbe aleatorii de descoperit în limba engleză: coedit encumber sever sight siphon telepathize telex tellurize tenant transmit wave