Conjugarea verbului symbol în limba engleză la toate timpurile

Aici sunt tabelele de conjugare pentru verbul symbol în limba engleză.

Conjugarea verbului symbol la timpul prezent

Present Tense

 • I symbol
 • you symbol
 • he|she|it symbols
 • we symbol
 • you symbol
 • they symbol

Present Continuous

 • I am symboling
 • you are symboling
 • he|she|it is symboling
 • we are symboling
 • you are symboling
 • they are symboling

Present Perfect

 • I have symboled
 • you have symboled
 • he|she|it has symboled
 • we have symboled
 • you have symboled
 • they have symboled

Present Perfect Continuous

 • I have been symboling
 • you have been symboling
 • he|she|it has been symboling
 • we have been symboling
 • you have been symboling
 • they have been symboling

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Present Tense exprimă obiceiul, frecvența, adevărul general și starea în limba engleză. Present Continuous transmite în principal ideea unei acțiuni sau activități care este încă în desfășurare. Present Perfect se referă la noțiuni care sunt întotdeauna legate de prezent sau de consecințele unui eveniment. În sfârșit, Present Perfect Continuous se asociază cu ideea de durată a activității.

Conjugarea verbului symbol la timpul trecut

Simple past

 • I symboled
 • you symboled
 • he|she|it symboled
 • we symboled
 • you symboled
 • they symboled

Past continuous

 • I was symboling
 • you were symboling
 • he|she|it was symboling
 • we were symboling
 • you were symboling
 • they were symboling

Past perfect

 • I had symboled
 • you had symboled
 • he|she|it had symboled
 • we had symboled
 • you had symboled
 • they had symboled

Past perfect continuous

 • I had been symboling
 • you had been symboling
 • he|she|it had been symboling
 • we had been symboling
 • you had been symboling
 • they had been symboling

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Simple Past exprimă acțiuni finalizate care nu au legătură cu prezentul, acțiuni sau obiceiuri trecute din trecut. Este foarte des folosit în limba engleză. Past Continuous, pe de altă parte, este folosit pentru a vorbi despre acțiuni în curs de desfășurare în trecut sau despre o acțiune trecută aflată în curs de desfășurare atunci când are loc o altă acțiune.Past Perfecteste folosit pentru a indica faptul că acțiunea a avut loc înainte de o altă acțiune din trecut. În sfârșit, Past Perfect Continuous este folosit pentru a se referi la o acțiune continuă din trecut care a continuat până la o altă acțiune din trecut.

Conjugarea verbului symbol la timpurile viitoare

Future

 • I will symbol
 • you will symbol
 • he|she|it will symbol
 • we will symbol
 • you will symbol
 • they will symbol

Future continuous

 • I will be symboling
 • you will be symboling
 • he|she|it will be symboling
 • we will be symboling
 • you will be symboling
 • they will be symboling

Future perfect

 • I will have symboled
 • you will have symboled
 • he|she|it will have symboled
 • we will have symboled
 • you will have symboled
 • they will have symboled

Future perfect continuous

 • I will have been symboling
 • you will have been symboling
 • he|she|it will have been symboling
 • we will have been symboling
 • you will have been symboling
 • they will have been symboling

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Future este folosit pentru a vorbi despre acțiuni concrete din viitor. Future Continuous este folosit pentru a vorbi despre lucruri care se vor întâmpla în viitor. Future Perfect este un timp de conjugare mai puțin folosit în limba engleză, acest timp de conjugare este folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare concretă înainte de o alta ulterioară. În cele din urmă, Future Perfect Continuous este și el foarte rar folosit, fiind folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare în desfășurare și anterioară alteia.

Diferitele forme ale participiului în limba engleză, pentru verbul to symbol

Present participle

 • symboling

Past participle

 • symboled

Perfect Participle

 • having symboled

Imperativul în limba engleză, pentru verbul to symbol.

Imperative

 • symbol
 • let's symbol
 • symbol

Conjugă un alt verb în engleză

Alte verbe aleatorii de descoperit în limba engleză: circumstantiate eke scrimshank sheave supervise swoosh syllogize symbolise syncretize tiptoe vilipend