Conjugarea verbului spin în limba engleză la toate timpurile

Aici sunt tabelele de conjugare pentru verbul spin în limba engleză.

Conjugarea verbului spin la timpul prezent

Present Tense

 • I spin
 • you spin
 • he|she|it spins
 • we spin
 • you spin
 • they spin

Present Continuous

 • I am spinning
 • you are spinning
 • he|she|it is spinning
 • we are spinning
 • you are spinning
 • they are spinning

Present Perfect

 • I have spun
 • you have spun
 • he|she|it has spun
 • we have spun
 • you have spun
 • they have spun

Present Perfect Continuous

 • I have been spinning
 • you have been spinning
 • he|she|it has been spinning
 • we have been spinning
 • you have been spinning
 • they have been spinning

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Present Tense exprimă obiceiul, frecvența, adevărul general și starea în limba engleză. Present Continuous transmite în principal ideea unei acțiuni sau activități care este încă în desfășurare. Present Perfect se referă la noțiuni care sunt întotdeauna legate de prezent sau de consecințele unui eveniment. În sfârșit, Present Perfect Continuous se asociază cu ideea de durată a activității.

Conjugarea verbului spin la timpul trecut

Simple past

 • I spun/span
 • you spun/span
 • he|she|it spun/span
 • we spun/span
 • you spun/span
 • they spun/span

Past continuous

 • I was spinning
 • you were spinning
 • he|she|it was spinning
 • we were spinning
 • you were spinning
 • they were spinning

Past perfect

 • I had spun
 • you had spun
 • he|she|it had spun
 • we had spun
 • you had spun
 • they had spun

Past perfect continuous

 • I had been spinning
 • you had been spinning
 • he|she|it had been spinning
 • we had been spinning
 • you had been spinning
 • they had been spinning

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Simple Past exprimă acțiuni finalizate care nu au legătură cu prezentul, acțiuni sau obiceiuri trecute din trecut. Este foarte des folosit în limba engleză. Past Continuous, pe de altă parte, este folosit pentru a vorbi despre acțiuni în curs de desfășurare în trecut sau despre o acțiune trecută aflată în curs de desfășurare atunci când are loc o altă acțiune.Past Perfecteste folosit pentru a indica faptul că acțiunea a avut loc înainte de o altă acțiune din trecut. În sfârșit, Past Perfect Continuous este folosit pentru a se referi la o acțiune continuă din trecut care a continuat până la o altă acțiune din trecut.

Conjugarea verbului spin la timpurile viitoare

Future

 • I will spin
 • you will spin
 • he|she|it will spin
 • we will spin
 • you will spin
 • they will spin

Future continuous

 • I will be spinning
 • you will be spinning
 • he|she|it will be spinning
 • we will be spinning
 • you will be spinning
 • they will be spinning

Future perfect

 • I will have spun
 • you will have spun
 • he|she|it will have spun
 • we will have spun
 • you will have spun
 • they will have spun

Future perfect continuous

 • I will have been spinning
 • you will have been spinning
 • he|she|it will have been spinning
 • we will have been spinning
 • you will have been spinning
 • they will have been spinning

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Future este folosit pentru a vorbi despre acțiuni concrete din viitor. Future Continuous este folosit pentru a vorbi despre lucruri care se vor întâmpla în viitor. Future Perfect este un timp de conjugare mai puțin folosit în limba engleză, acest timp de conjugare este folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare concretă înainte de o alta ulterioară. În cele din urmă, Future Perfect Continuous este și el foarte rar folosit, fiind folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare în desfășurare și anterioară alteia.

Diferitele forme ale participiului în limba engleză, pentru verbul to spin

Present participle

 • spinning

Past participle

 • spun

Perfect Participle

 • having spun

Imperativul în limba engleză, pentru verbul to spin.

Imperative

 • spin
 • let's spin
 • spin

Conjugă un alt verb în engleză

Alte verbe aleatorii de descoperit în limba engleză: brace dew remunerate retort softland spew spill spin-dry spite stratify transfuse wood