Conjugarea verbului make în limba engleză la toate timpurile

Aici sunt tabelele de conjugare pentru verbul make în limba engleză.

Conjugarea verbului make la timpul prezent

Present Tense

 • I make
 • you make
 • he|she|it makes
 • we make
 • you make
 • they make

Present Continuous

 • I am making
 • you are making
 • he|she|it is making
 • we are making
 • you are making
 • they are making

Present Perfect

 • I have made
 • you have made
 • he|she|it has made
 • we have made
 • you have made
 • they have made

Present Perfect Continuous

 • I have been making
 • you have been making
 • he|she|it has been making
 • we have been making
 • you have been making
 • they have been making

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Present Tense exprimă obiceiul, frecvența, adevărul general și starea în limba engleză. Present Continuous transmite în principal ideea unei acțiuni sau activități care este încă în desfășurare. Present Perfect se referă la noțiuni care sunt întotdeauna legate de prezent sau de consecințele unui eveniment. În sfârșit, Present Perfect Continuous se asociază cu ideea de durată a activității.

Conjugarea verbului make la timpul trecut

Simple past

 • I made
 • you made
 • he|she|it made
 • we made
 • you made
 • they made

Past continuous

 • I was making
 • you were making
 • he|she|it was making
 • we were making
 • you were making
 • they were making

Past perfect

 • I had made
 • you had made
 • he|she|it had made
 • we had made
 • you had made
 • they had made

Past perfect continuous

 • I had been making
 • you had been making
 • he|she|it had been making
 • we had been making
 • you had been making
 • they had been making

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Simple Past exprimă acțiuni finalizate care nu au legătură cu prezentul, acțiuni sau obiceiuri trecute din trecut. Este foarte des folosit în limba engleză. Past Continuous, pe de altă parte, este folosit pentru a vorbi despre acțiuni în curs de desfășurare în trecut sau despre o acțiune trecută aflată în curs de desfășurare atunci când are loc o altă acțiune.Past Perfecteste folosit pentru a indica faptul că acțiunea a avut loc înainte de o altă acțiune din trecut. În sfârșit, Past Perfect Continuous este folosit pentru a se referi la o acțiune continuă din trecut care a continuat până la o altă acțiune din trecut.

Conjugarea verbului make la timpurile viitoare

Future

 • I will make
 • you will make
 • he|she|it will make
 • we will make
 • you will make
 • they will make

Future continuous

 • I will be making
 • you will be making
 • he|she|it will be making
 • we will be making
 • you will be making
 • they will be making

Future perfect

 • I will have made
 • you will have made
 • he|she|it will have made
 • we will have made
 • you will have made
 • they will have made

Future perfect continuous

 • I will have been making
 • you will have been making
 • he|she|it will have been making
 • we will have been making
 • you will have been making
 • they will have been making

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Future este folosit pentru a vorbi despre acțiuni concrete din viitor. Future Continuous este folosit pentru a vorbi despre lucruri care se vor întâmpla în viitor. Future Perfect este un timp de conjugare mai puțin folosit în limba engleză, acest timp de conjugare este folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare concretă înainte de o alta ulterioară. În cele din urmă, Future Perfect Continuous este și el foarte rar folosit, fiind folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare în desfășurare și anterioară alteia.

Diferitele forme ale participiului în limba engleză, pentru verbul to make

Present participle

 • making

Past participle

 • made

Perfect Participle

 • having made

Imperativul în limba engleză, pentru verbul to make.

Imperative

 • make
 • let's make
 • make

Conjugă un alt verb în engleză

Alte verbe aleatorii de descoperit în limba engleză: happen home load magnify major maladminister mammock mismanage packet rabbit tissue