Conjugarea verbului board în limba engleză la toate timpurile

Aici sunt tabelele de conjugare pentru verbul board în limba engleză.

Conjugarea verbului board la timpul prezent

Present Tense

 • I board
 • you board
 • he|she|it boards
 • we board
 • you board
 • they board

Present Continuous

 • I am boarding
 • you are boarding
 • he|she|it is boarding
 • we are boarding
 • you are boarding
 • they are boarding

Present Perfect

 • I have boarded
 • you have boarded
 • he|she|it has boarded
 • we have boarded
 • you have boarded
 • they have boarded

Present Perfect Continuous

 • I have been boarding
 • you have been boarding
 • he|she|it has been boarding
 • we have been boarding
 • you have been boarding
 • they have been boarding

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Present Tense exprimă obiceiul, frecvența, adevărul general și starea în limba engleză. Present Continuous transmite în principal ideea unei acțiuni sau activități care este încă în desfășurare. Present Perfect se referă la noțiuni care sunt întotdeauna legate de prezent sau de consecințele unui eveniment. În sfârșit, Present Perfect Continuous se asociază cu ideea de durată a activității.

Conjugarea verbului board la timpul trecut

Simple past

 • I boarded
 • you boarded
 • he|she|it boarded
 • we boarded
 • you boarded
 • they boarded

Past continuous

 • I was boarding
 • you were boarding
 • he|she|it was boarding
 • we were boarding
 • you were boarding
 • they were boarding

Past perfect

 • I had boarded
 • you had boarded
 • he|she|it had boarded
 • we had boarded
 • you had boarded
 • they had boarded

Past perfect continuous

 • I had been boarding
 • you had been boarding
 • he|she|it had been boarding
 • we had been boarding
 • you had been boarding
 • they had been boarding

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Simple Past exprimă acțiuni finalizate care nu au legătură cu prezentul, acțiuni sau obiceiuri trecute din trecut. Este foarte des folosit în limba engleză. Past Continuous, pe de altă parte, este folosit pentru a vorbi despre acțiuni în curs de desfășurare în trecut sau despre o acțiune trecută aflată în curs de desfășurare atunci când are loc o altă acțiune.Past Perfecteste folosit pentru a indica faptul că acțiunea a avut loc înainte de o altă acțiune din trecut. În sfârșit, Past Perfect Continuous este folosit pentru a se referi la o acțiune continuă din trecut care a continuat până la o altă acțiune din trecut.

Conjugarea verbului board la timpurile viitoare

Future

 • I will board
 • you will board
 • he|she|it will board
 • we will board
 • you will board
 • they will board

Future continuous

 • I will be boarding
 • you will be boarding
 • he|she|it will be boarding
 • we will be boarding
 • you will be boarding
 • they will be boarding

Future perfect

 • I will have boarded
 • you will have boarded
 • he|she|it will have boarded
 • we will have boarded
 • you will have boarded
 • they will have boarded

Future perfect continuous

 • I will have been boarding
 • you will have been boarding
 • he|she|it will have been boarding
 • we will have been boarding
 • you will have been boarding
 • they will have been boarding

Cum se folosesc aceste timpuri de conjugare în engleză? Future este folosit pentru a vorbi despre acțiuni concrete din viitor. Future Continuous este folosit pentru a vorbi despre lucruri care se vor întâmpla în viitor. Future Perfect este un timp de conjugare mai puțin folosit în limba engleză, acest timp de conjugare este folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare concretă înainte de o alta ulterioară. În cele din urmă, Future Perfect Continuous este și el foarte rar folosit, fiind folosit pentru a vorbi despre o acțiune viitoare în desfășurare și anterioară alteia.

Diferitele forme ale participiului în limba engleză, pentru verbul to board

Present participle

 • boarding

Past participle

 • boarded

Perfect Participle

 • having boarded

Imperativul în limba engleză, pentru verbul to board.

Imperative

 • board
 • let's board
 • board

Conjugă un alt verb în engleză

Alte verbe aleatorii de descoperit în limba engleză: birth blunder bluster boast bodycheck bust confederate deuterate insist part-exchange