Koniugacja czasownika vouchsafe w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika vouchsafe w języku angielskim.

Odmiana czasownika vouchsafe w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I vouchsafe
 • you vouchsafe
 • he|she|it vouchsafes
 • we vouchsafe
 • you vouchsafe
 • they vouchsafe

Present Continuous

 • I am vouchsafing
 • you are vouchsafing
 • he|she|it is vouchsafing
 • we are vouchsafing
 • you are vouchsafing
 • they are vouchsafing

Present Perfect

 • I have vouchsafed
 • you have vouchsafed
 • he|she|it has vouchsafed
 • we have vouchsafed
 • you have vouchsafed
 • they have vouchsafed

Present Perfect Continuous

 • I have been vouchsafing
 • you have been vouchsafing
 • he|she|it has been vouchsafing
 • we have been vouchsafing
 • you have been vouchsafing
 • they have been vouchsafing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika vouchsafe w czasach przeszłych

Simple past

 • I vouchsafed
 • you vouchsafed
 • he|she|it vouchsafed
 • we vouchsafed
 • you vouchsafed
 • they vouchsafed

Past continuous

 • I was vouchsafing
 • you were vouchsafing
 • he|she|it was vouchsafing
 • we were vouchsafing
 • you were vouchsafing
 • they were vouchsafing

Past perfect

 • I had vouchsafed
 • you had vouchsafed
 • he|she|it had vouchsafed
 • we had vouchsafed
 • you had vouchsafed
 • they had vouchsafed

Past perfect continuous

 • I had been vouchsafing
 • you had been vouchsafing
 • he|she|it had been vouchsafing
 • we had been vouchsafing
 • you had been vouchsafing
 • they had been vouchsafing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika vouchsafe w czasach przyszłych

Future

 • I will vouchsafe
 • you will vouchsafe
 • he|she|it will vouchsafe
 • we will vouchsafe
 • you will vouchsafe
 • they will vouchsafe

Future continuous

 • I will be vouchsafing
 • you will be vouchsafing
 • he|she|it will be vouchsafing
 • we will be vouchsafing
 • you will be vouchsafing
 • they will be vouchsafing

Future perfect

 • I will have vouchsafed
 • you will have vouchsafed
 • he|she|it will have vouchsafed
 • we will have vouchsafed
 • you will have vouchsafed
 • they will have vouchsafed

Future perfect continuous

 • I will have been vouchsafing
 • you will have been vouchsafing
 • he|she|it will have been vouchsafing
 • we will have been vouchsafing
 • you will have been vouchsafing
 • they will have been vouchsafing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to vouchsafe

Present participle

 • vouchsafing

Past participle

 • vouchsafed

Perfect Participle

 • having vouchsafed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to vouchsafe

Imperative

 • vouchsafe
 • let's vouchsafe
 • vouchsafe

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: demit fumigate strop suppurate variolate volley vouch vow waddle woman