Koniugacja czasownika violate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika violate w języku angielskim.

Odmiana czasownika violate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I violate
 • you violate
 • he|she|it violates
 • we violate
 • you violate
 • they violate

Present Continuous

 • I am violating
 • you are violating
 • he|she|it is violating
 • we are violating
 • you are violating
 • they are violating

Present Perfect

 • I have violated
 • you have violated
 • he|she|it has violated
 • we have violated
 • you have violated
 • they have violated

Present Perfect Continuous

 • I have been violating
 • you have been violating
 • he|she|it has been violating
 • we have been violating
 • you have been violating
 • they have been violating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika violate w czasach przeszłych

Simple past

 • I violated
 • you violated
 • he|she|it violated
 • we violated
 • you violated
 • they violated

Past continuous

 • I was violating
 • you were violating
 • he|she|it was violating
 • we were violating
 • you were violating
 • they were violating

Past perfect

 • I had violated
 • you had violated
 • he|she|it had violated
 • we had violated
 • you had violated
 • they had violated

Past perfect continuous

 • I had been violating
 • you had been violating
 • he|she|it had been violating
 • we had been violating
 • you had been violating
 • they had been violating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika violate w czasach przyszłych

Future

 • I will violate
 • you will violate
 • he|she|it will violate
 • we will violate
 • you will violate
 • they will violate

Future continuous

 • I will be violating
 • you will be violating
 • he|she|it will be violating
 • we will be violating
 • you will be violating
 • they will be violating

Future perfect

 • I will have violated
 • you will have violated
 • he|she|it will have violated
 • we will have violated
 • you will have violated
 • they will have violated

Future perfect continuous

 • I will have been violating
 • you will have been violating
 • he|she|it will have been violating
 • we will have been violating
 • you will have been violating
 • they will have been violating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to violate

Present participle

 • violating

Past participle

 • violated

Perfect Participle

 • having violated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to violate

Imperative

 • violate
 • let's violate
 • violate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: delaminate fringe strain sunder upturn view vintage visa vitrify winge