Koniugacja czasownika vilify w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika vilify w języku angielskim.

Odmiana czasownika vilify w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I vilify
 • you vilify
 • he|she|it vilifies
 • we vilify
 • you vilify
 • they vilify

Present Continuous

 • I am vilifying
 • you are vilifying
 • he|she|it is vilifying
 • we are vilifying
 • you are vilifying
 • they are vilifying

Present Perfect

 • I have vilified
 • you have vilified
 • he|she|it has vilified
 • we have vilified
 • you have vilified
 • they have vilified

Present Perfect Continuous

 • I have been vilifying
 • you have been vilifying
 • he|she|it has been vilifying
 • we have been vilifying
 • you have been vilifying
 • they have been vilifying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika vilify w czasach przeszłych

Simple past

 • I vilified
 • you vilified
 • he|she|it vilified
 • we vilified
 • you vilified
 • they vilified

Past continuous

 • I was vilifying
 • you were vilifying
 • he|she|it was vilifying
 • we were vilifying
 • you were vilifying
 • they were vilifying

Past perfect

 • I had vilified
 • you had vilified
 • he|she|it had vilified
 • we had vilified
 • you had vilified
 • they had vilified

Past perfect continuous

 • I had been vilifying
 • you had been vilifying
 • he|she|it had been vilifying
 • we had been vilifying
 • you had been vilifying
 • they had been vilifying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika vilify w czasach przyszłych

Future

 • I will vilify
 • you will vilify
 • he|she|it will vilify
 • we will vilify
 • you will vilify
 • they will vilify

Future continuous

 • I will be vilifying
 • you will be vilifying
 • he|she|it will be vilifying
 • we will be vilifying
 • you will be vilifying
 • they will be vilifying

Future perfect

 • I will have vilified
 • you will have vilified
 • he|she|it will have vilified
 • we will have vilified
 • you will have vilified
 • they will have vilified

Future perfect continuous

 • I will have been vilifying
 • you will have been vilifying
 • he|she|it will have been vilifying
 • we will have been vilifying
 • you will have been vilifying
 • they will have been vilifying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to vilify

Present participle

 • vilifying

Past participle

 • vilified

Perfect Participle

 • having vilified

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to vilify

Imperative

 • vilify
 • let's vilify
 • vilify

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: dehypnotize fricassee strafe summersault upsurge victimize vignette vilipend visor windowshop