Koniugacja czasownika verbify w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika verbify w języku angielskim.

Odmiana czasownika verbify w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I verbify
 • you verbify
 • he|she|it verbifies
 • we verbify
 • you verbify
 • they verbify

Present Continuous

 • I am verbifying
 • you are verbifying
 • he|she|it is verbifying
 • we are verbifying
 • you are verbifying
 • they are verbifying

Present Perfect

 • I have verbified
 • you have verbified
 • he|she|it has verbified
 • we have verbified
 • you have verbified
 • they have verbified

Present Perfect Continuous

 • I have been verbifying
 • you have been verbifying
 • he|she|it has been verbifying
 • we have been verbifying
 • you have been verbifying
 • they have been verbifying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika verbify w czasach przeszłych

Simple past

 • I verbified
 • you verbified
 • he|she|it verbified
 • we verbified
 • you verbified
 • they verbified

Past continuous

 • I was verbifying
 • you were verbifying
 • he|she|it was verbifying
 • we were verbifying
 • you were verbifying
 • they were verbifying

Past perfect

 • I had verbified
 • you had verbified
 • he|she|it had verbified
 • we had verbified
 • you had verbified
 • they had verbified

Past perfect continuous

 • I had been verbifying
 • you had been verbifying
 • he|she|it had been verbifying
 • we had been verbifying
 • you had been verbifying
 • they had been verbifying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika verbify w czasach przyszłych

Future

 • I will verbify
 • you will verbify
 • he|she|it will verbify
 • we will verbify
 • you will verbify
 • they will verbify

Future continuous

 • I will be verbifying
 • you will be verbifying
 • he|she|it will be verbifying
 • we will be verbifying
 • you will be verbifying
 • they will be verbifying

Future perfect

 • I will have verbified
 • you will have verbified
 • he|she|it will have verbified
 • we will have verbified
 • you will have verbified
 • they will have verbified

Future perfect continuous

 • I will have been verbifying
 • you will have been verbifying
 • he|she|it will have been verbifying
 • we will have been verbifying
 • you will have been verbifying
 • they will have been verbifying

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to verbify

Present participle

 • verbifying

Past participle

 • verbified

Perfect Participle

 • having verbified

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to verbify

Imperative

 • verbify
 • let's verbify
 • verbify

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: defragment frazzle stodge sue upend venge verbalize verge vest whop