Koniugacja czasownika ventriloquize w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika ventriloquize w języku angielskim.

Odmiana czasownika ventriloquize w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I ventriloquize
 • you ventriloquize
 • he|she|it ventriloquizes
 • we ventriloquize
 • you ventriloquize
 • they ventriloquize

Present Continuous

 • I am ventriloquizing
 • you are ventriloquizing
 • he|she|it is ventriloquizing
 • we are ventriloquizing
 • you are ventriloquizing
 • they are ventriloquizing

Present Perfect

 • I have ventriloquized
 • you have ventriloquized
 • he|she|it has ventriloquized
 • we have ventriloquized
 • you have ventriloquized
 • they have ventriloquized

Present Perfect Continuous

 • I have been ventriloquizing
 • you have been ventriloquizing
 • he|she|it has been ventriloquizing
 • we have been ventriloquizing
 • you have been ventriloquizing
 • they have been ventriloquizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika ventriloquize w czasach przeszłych

Simple past

 • I ventriloquized
 • you ventriloquized
 • he|she|it ventriloquized
 • we ventriloquized
 • you ventriloquized
 • they ventriloquized

Past continuous

 • I was ventriloquizing
 • you were ventriloquizing
 • he|she|it was ventriloquizing
 • we were ventriloquizing
 • you were ventriloquizing
 • they were ventriloquizing

Past perfect

 • I had ventriloquized
 • you had ventriloquized
 • he|she|it had ventriloquized
 • we had ventriloquized
 • you had ventriloquized
 • they had ventriloquized

Past perfect continuous

 • I had been ventriloquizing
 • you had been ventriloquizing
 • he|she|it had been ventriloquizing
 • we had been ventriloquizing
 • you had been ventriloquizing
 • they had been ventriloquizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika ventriloquize w czasach przyszłych

Future

 • I will ventriloquize
 • you will ventriloquize
 • he|she|it will ventriloquize
 • we will ventriloquize
 • you will ventriloquize
 • they will ventriloquize

Future continuous

 • I will be ventriloquizing
 • you will be ventriloquizing
 • he|she|it will be ventriloquizing
 • we will be ventriloquizing
 • you will be ventriloquizing
 • they will be ventriloquizing

Future perfect

 • I will have ventriloquized
 • you will have ventriloquized
 • he|she|it will have ventriloquized
 • we will have ventriloquized
 • you will have ventriloquized
 • they will have ventriloquized

Future perfect continuous

 • I will have been ventriloquizing
 • you will have been ventriloquizing
 • he|she|it will have been ventriloquizing
 • we will have been ventriloquizing
 • you will have been ventriloquizing
 • they will have been ventriloquizing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to ventriloquize

Present participle

 • ventriloquizing

Past participle

 • ventriloquized

Perfect Participle

 • having ventriloquized

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to ventriloquize

Imperative

 • ventriloquize
 • let's ventriloquize
 • ventriloquize

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: defoliate frank stithy succuss upchange vellicate ventilate venture verse whizz