Koniugacja czasownika unsphere w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unsphere w języku angielskim.

Odmiana czasownika unsphere w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unsphere
 • you unsphere
 • he|she|it unspheres
 • we unsphere
 • you unsphere
 • they unsphere

Present Continuous

 • I am unsphering
 • you are unsphering
 • he|she|it is unsphering
 • we are unsphering
 • you are unsphering
 • they are unsphering

Present Perfect

 • I have unsphered
 • you have unsphered
 • he|she|it has unsphered
 • we have unsphered
 • you have unsphered
 • they have unsphered

Present Perfect Continuous

 • I have been unsphering
 • you have been unsphering
 • he|she|it has been unsphering
 • we have been unsphering
 • you have been unsphering
 • they have been unsphering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unsphere w czasach przeszłych

Simple past

 • I unsphered
 • you unsphered
 • he|she|it unsphered
 • we unsphered
 • you unsphered
 • they unsphered

Past continuous

 • I was unsphering
 • you were unsphering
 • he|she|it was unsphering
 • we were unsphering
 • you were unsphering
 • they were unsphering

Past perfect

 • I had unsphered
 • you had unsphered
 • he|she|it had unsphered
 • we had unsphered
 • you had unsphered
 • they had unsphered

Past perfect continuous

 • I had been unsphering
 • you had been unsphering
 • he|she|it had been unsphering
 • we had been unsphering
 • you had been unsphering
 • they had been unsphering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unsphere w czasach przyszłych

Future

 • I will unsphere
 • you will unsphere
 • he|she|it will unsphere
 • we will unsphere
 • you will unsphere
 • they will unsphere

Future continuous

 • I will be unsphering
 • you will be unsphering
 • he|she|it will be unsphering
 • we will be unsphering
 • you will be unsphering
 • they will be unsphering

Future perfect

 • I will have unsphered
 • you will have unsphered
 • he|she|it will have unsphered
 • we will have unsphered
 • you will have unsphered
 • they will have unsphered

Future perfect continuous

 • I will have been unsphering
 • you will have been unsphering
 • he|she|it will have been unsphering
 • we will have been unsphering
 • you will have been unsphering
 • they will have been unsphering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unsphere

Present participle

 • unsphering

Past participle

 • unsphered

Perfect Participle

 • having unsphered

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unsphere

Imperative

 • unsphere
 • let's unsphere
 • unsphere

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: daydream flurry spud storyboard underwhelm unsex unspeak unsteady unteach wall