Koniugacja czasownika unsling w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unsling w języku angielskim.

Odmiana czasownika unsling w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unsling
 • you unsling
 • he|she|it unslings
 • we unsling
 • you unsling
 • they unsling

Present Continuous

 • I am unslinging
 • you are unslinging
 • he|she|it is unslinging
 • we are unslinging
 • you are unslinging
 • they are unslinging

Present Perfect

 • I have unslinged
 • you have unslinged
 • he|she|it has unslinged
 • we have unslinged
 • you have unslinged
 • they have unslinged

Present Perfect Continuous

 • I have been unslinging
 • you have been unslinging
 • he|she|it has been unslinging
 • we have been unslinging
 • you have been unslinging
 • they have been unslinging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unsling w czasach przeszłych

Simple past

 • I unslinged
 • you unslinged
 • he|she|it unslinged
 • we unslinged
 • you unslinged
 • they unslinged

Past continuous

 • I was unslinging
 • you were unslinging
 • he|she|it was unslinging
 • we were unslinging
 • you were unslinging
 • they were unslinging

Past perfect

 • I had unslinged
 • you had unslinged
 • he|she|it had unslinged
 • we had unslinged
 • you had unslinged
 • they had unslinged

Past perfect continuous

 • I had been unslinging
 • you had been unslinging
 • he|she|it had been unslinging
 • we had been unslinging
 • you had been unslinging
 • they had been unslinging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unsling w czasach przyszłych

Future

 • I will unsling
 • you will unsling
 • he|she|it will unsling
 • we will unsling
 • you will unsling
 • they will unsling

Future continuous

 • I will be unslinging
 • you will be unslinging
 • he|she|it will be unslinging
 • we will be unslinging
 • you will be unslinging
 • they will be unslinging

Future perfect

 • I will have unslinged
 • you will have unslinged
 • he|she|it will have unslinged
 • we will have unslinged
 • you will have unslinged
 • they will have unslinged

Future perfect continuous

 • I will have been unslinging
 • you will have been unslinging
 • he|she|it will have been unslinging
 • we will have been unslinging
 • you will have been unslinging
 • they will have been unslinging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unsling

Present participle

 • unslinging

Past participle

 • unslinged

Perfect Participle

 • having unslinged

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unsling

Imperative

 • unsling
 • let's unsling
 • unsling

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: daunt flunk sprint stopper understudy unseal unship unsnap unstring wakeboard