Koniugacja czasownika unseam w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unseam w języku angielskim.

Odmiana czasownika unseam w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unseam
 • you unseam
 • he|she|it unseams
 • we unseam
 • you unseam
 • they unseam

Present Continuous

 • I am unseaming
 • you are unseaming
 • he|she|it is unseaming
 • we are unseaming
 • you are unseaming
 • they are unseaming

Present Perfect

 • I have unseamed
 • you have unseamed
 • he|she|it has unseamed
 • we have unseamed
 • you have unseamed
 • they have unseamed

Present Perfect Continuous

 • I have been unseaming
 • you have been unseaming
 • he|she|it has been unseaming
 • we have been unseaming
 • you have been unseaming
 • they have been unseaming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unseam w czasach przeszłych

Simple past

 • I unseamed
 • you unseamed
 • he|she|it unseamed
 • we unseamed
 • you unseamed
 • they unseamed

Past continuous

 • I was unseaming
 • you were unseaming
 • he|she|it was unseaming
 • we were unseaming
 • you were unseaming
 • they were unseaming

Past perfect

 • I had unseamed
 • you had unseamed
 • he|she|it had unseamed
 • we had unseamed
 • you had unseamed
 • they had unseamed

Past perfect continuous

 • I had been unseaming
 • you had been unseaming
 • he|she|it had been unseaming
 • we had been unseaming
 • you had been unseaming
 • they had been unseaming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unseam w czasach przyszłych

Future

 • I will unseam
 • you will unseam
 • he|she|it will unseam
 • we will unseam
 • you will unseam
 • they will unseam

Future continuous

 • I will be unseaming
 • you will be unseaming
 • he|she|it will be unseaming
 • we will be unseaming
 • you will be unseaming
 • they will be unseaming

Future perfect

 • I will have unseamed
 • you will have unseamed
 • he|she|it will have unseamed
 • we will have unseamed
 • you will have unseamed
 • they will have unseamed

Future perfect continuous

 • I will have been unseaming
 • you will have been unseaming
 • he|she|it will have been unseaming
 • we will have been unseaming
 • you will have been unseaming
 • they will have been unseaming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unseam

Present participle

 • unseaming

Past participle

 • unseamed

Perfect Participle

 • having unseamed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unseam

Imperative

 • unseam
 • let's unseam
 • unseam

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: darn flue-cure sprig stooge undershoot unroll unseal unseat unsphere wainscot