Koniugacja czasownika unharness w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unharness w języku angielskim.

Odmiana czasownika unharness w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unharness
 • you unharness
 • he|she|it unharnesses
 • we unharness
 • you unharness
 • they unharness

Present Continuous

 • I am unharnessing
 • you are unharnessing
 • he|she|it is unharnessing
 • we are unharnessing
 • you are unharnessing
 • they are unharnessing

Present Perfect

 • I have unharnessed
 • you have unharnessed
 • he|she|it has unharnessed
 • we have unharnessed
 • you have unharnessed
 • they have unharnessed

Present Perfect Continuous

 • I have been unharnessing
 • you have been unharnessing
 • he|she|it has been unharnessing
 • we have been unharnessing
 • you have been unharnessing
 • they have been unharnessing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unharness w czasach przeszłych

Simple past

 • I unharnessed
 • you unharnessed
 • he|she|it unharnessed
 • we unharnessed
 • you unharnessed
 • they unharnessed

Past continuous

 • I was unharnessing
 • you were unharnessing
 • he|she|it was unharnessing
 • we were unharnessing
 • you were unharnessing
 • they were unharnessing

Past perfect

 • I had unharnessed
 • you had unharnessed
 • he|she|it had unharnessed
 • we had unharnessed
 • you had unharnessed
 • they had unharnessed

Past perfect continuous

 • I had been unharnessing
 • you had been unharnessing
 • he|she|it had been unharnessing
 • we had been unharnessing
 • you had been unharnessing
 • they had been unharnessing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unharness w czasach przyszłych

Future

 • I will unharness
 • you will unharness
 • he|she|it will unharness
 • we will unharness
 • you will unharness
 • they will unharness

Future continuous

 • I will be unharnessing
 • you will be unharnessing
 • he|she|it will be unharnessing
 • we will be unharnessing
 • you will be unharnessing
 • they will be unharnessing

Future perfect

 • I will have unharnessed
 • you will have unharnessed
 • he|she|it will have unharnessed
 • we will have unharnessed
 • you will have unharnessed
 • they will have unharnessed

Future perfect continuous

 • I will have been unharnessing
 • you will have been unharnessing
 • he|she|it will have been unharnessing
 • we will have been unharnessing
 • you will have been unharnessing
 • they will have been unharnessing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unharness

Present participle

 • unharnessing

Past participle

 • unharnessed

Perfect Participle

 • having unharnessed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unharness

Imperative

 • unharness
 • let's unharness
 • unharness

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cultivate flank spice steamroll unbosom unfreeze unhand unhelm unionize violate