Koniugacja czasownika unhair w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unhair w języku angielskim.

Odmiana czasownika unhair w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unhair
 • you unhair
 • he|she|it unhairs
 • we unhair
 • you unhair
 • they unhair

Present Continuous

 • I am unhairing
 • you are unhairing
 • he|she|it is unhairing
 • we are unhairing
 • you are unhairing
 • they are unhairing

Present Perfect

 • I have unhaired
 • you have unhaired
 • he|she|it has unhaired
 • we have unhaired
 • you have unhaired
 • they have unhaired

Present Perfect Continuous

 • I have been unhairing
 • you have been unhairing
 • he|she|it has been unhairing
 • we have been unhairing
 • you have been unhairing
 • they have been unhairing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unhair w czasach przeszłych

Simple past

 • I unhaired
 • you unhaired
 • he|she|it unhaired
 • we unhaired
 • you unhaired
 • they unhaired

Past continuous

 • I was unhairing
 • you were unhairing
 • he|she|it was unhairing
 • we were unhairing
 • you were unhairing
 • they were unhairing

Past perfect

 • I had unhaired
 • you had unhaired
 • he|she|it had unhaired
 • we had unhaired
 • you had unhaired
 • they had unhaired

Past perfect continuous

 • I had been unhairing
 • you had been unhairing
 • he|she|it had been unhairing
 • we had been unhairing
 • you had been unhairing
 • they had been unhairing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unhair w czasach przyszłych

Future

 • I will unhair
 • you will unhair
 • he|she|it will unhair
 • we will unhair
 • you will unhair
 • they will unhair

Future continuous

 • I will be unhairing
 • you will be unhairing
 • he|she|it will be unhairing
 • we will be unhairing
 • you will be unhairing
 • they will be unhairing

Future perfect

 • I will have unhaired
 • you will have unhaired
 • he|she|it will have unhaired
 • we will have unhaired
 • you will have unhaired
 • they will have unhaired

Future perfect continuous

 • I will have been unhairing
 • you will have been unhairing
 • he|she|it will have been unhairing
 • we will have been unhairing
 • you will have been unhairing
 • they will have been unhairing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unhair

Present participle

 • unhairing

Past participle

 • unhaired

Perfect Participle

 • having unhaired

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unhair

Imperative

 • unhair
 • let's unhair
 • unhair

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cuirass flame spellcheck steal unblock unfix unfurl unhallow unify vindicate