Koniugacja czasownika unfreeze w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika unfreeze w języku angielskim.

Odmiana czasownika unfreeze w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I unfreeze
 • you unfreeze
 • he|she|it unfreezes
 • we unfreeze
 • you unfreeze
 • they unfreeze

Present Continuous

 • I am unfreezing
 • you are unfreezing
 • he|she|it is unfreezing
 • we are unfreezing
 • you are unfreezing
 • they are unfreezing

Present Perfect

 • I have unfrozen
 • you have unfrozen
 • he|she|it has unfrozen
 • we have unfrozen
 • you have unfrozen
 • they have unfrozen

Present Perfect Continuous

 • I have been unfreezing
 • you have been unfreezing
 • he|she|it has been unfreezing
 • we have been unfreezing
 • you have been unfreezing
 • they have been unfreezing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika unfreeze w czasach przeszłych

Simple past

 • I unfroze
 • you unfroze
 • he|she|it unfroze
 • we unfroze
 • you unfroze
 • they unfroze

Past continuous

 • I was unfreezing
 • you were unfreezing
 • he|she|it was unfreezing
 • we were unfreezing
 • you were unfreezing
 • they were unfreezing

Past perfect

 • I had unfrozen
 • you had unfrozen
 • he|she|it had unfrozen
 • we had unfrozen
 • you had unfrozen
 • they had unfrozen

Past perfect continuous

 • I had been unfreezing
 • you had been unfreezing
 • he|she|it had been unfreezing
 • we had been unfreezing
 • you had been unfreezing
 • they had been unfreezing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika unfreeze w czasach przyszłych

Future

 • I will unfreeze
 • you will unfreeze
 • he|she|it will unfreeze
 • we will unfreeze
 • you will unfreeze
 • they will unfreeze

Future continuous

 • I will be unfreezing
 • you will be unfreezing
 • he|she|it will be unfreezing
 • we will be unfreezing
 • you will be unfreezing
 • they will be unfreezing

Future perfect

 • I will have unfrozen
 • you will have unfrozen
 • he|she|it will have unfrozen
 • we will have unfrozen
 • you will have unfrozen
 • they will have unfrozen

Future perfect continuous

 • I will have been unfreezing
 • you will have been unfreezing
 • he|she|it will have been unfreezing
 • we will have been unfreezing
 • you will have been unfreezing
 • they will have been unfreezing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to unfreeze

Present participle

 • unfreezing

Past participle

 • unfrozen

Perfect Participle

 • having unfrozen

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to unfreeze

Imperative

 • unfreeze
 • let's unfreeze
 • unfreeze

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cuddle flagellate speed-read staunch unbar unearth unfollow unfriend unhitch view