Koniugacja czasownika understock w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika understock w języku angielskim.

Odmiana czasownika understock w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I understock
 • you understock
 • he|she|it understocks
 • we understock
 • you understock
 • they understock

Present Continuous

 • I am understocking
 • you are understocking
 • he|she|it is understocking
 • we are understocking
 • you are understocking
 • they are understocking

Present Perfect

 • I have understocked
 • you have understocked
 • he|she|it has understocked
 • we have understocked
 • you have understocked
 • they have understocked

Present Perfect Continuous

 • I have been understocking
 • you have been understocking
 • he|she|it has been understocking
 • we have been understocking
 • you have been understocking
 • they have been understocking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika understock w czasach przeszłych

Simple past

 • I understocked
 • you understocked
 • he|she|it understocked
 • we understocked
 • you understocked
 • they understocked

Past continuous

 • I was understocking
 • you were understocking
 • he|she|it was understocking
 • we were understocking
 • you were understocking
 • they were understocking

Past perfect

 • I had understocked
 • you had understocked
 • he|she|it had understocked
 • we had understocked
 • you had understocked
 • they had understocked

Past perfect continuous

 • I had been understocking
 • you had been understocking
 • he|she|it had been understocking
 • we had been understocking
 • you had been understocking
 • they had been understocking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika understock w czasach przyszłych

Future

 • I will understock
 • you will understock
 • he|she|it will understock
 • we will understock
 • you will understock
 • they will understock

Future continuous

 • I will be understocking
 • you will be understocking
 • he|she|it will be understocking
 • we will be understocking
 • you will be understocking
 • they will be understocking

Future perfect

 • I will have understocked
 • you will have understocked
 • he|she|it will have understocked
 • we will have understocked
 • you will have understocked
 • they will have understocked

Future perfect continuous

 • I will have been understocking
 • you will have been understocking
 • he|she|it will have been understocking
 • we will have been understocking
 • you will have been understocking
 • they will have been understocking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to understock

Present participle

 • understocking

Past participle

 • understocked

Perfect Participle

 • having understocked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to understock

Imperative

 • understock
 • let's understock
 • understock

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: crucify firm sparge stanch twitter undersell understate understudy undulate vermiculate