Koniugacja czasownika underseal w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika underseal w języku angielskim.

Odmiana czasownika underseal w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I underseal
 • you underseal
 • he|she|it underseals
 • we underseal
 • you underseal
 • they underseal

Present Continuous

 • I am undersealing
 • you are undersealing
 • he|she|it is undersealing
 • we are undersealing
 • you are undersealing
 • they are undersealing

Present Perfect

 • I have undersealed
 • you have undersealed
 • he|she|it has undersealed
 • we have undersealed
 • you have undersealed
 • they have undersealed

Present Perfect Continuous

 • I have been undersealing
 • you have been undersealing
 • he|she|it has been undersealing
 • we have been undersealing
 • you have been undersealing
 • they have been undersealing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika underseal w czasach przeszłych

Simple past

 • I undersealed
 • you undersealed
 • he|she|it undersealed
 • we undersealed
 • you undersealed
 • they undersealed

Past continuous

 • I was undersealing
 • you were undersealing
 • he|she|it was undersealing
 • we were undersealing
 • you were undersealing
 • they were undersealing

Past perfect

 • I had undersealed
 • you had undersealed
 • he|she|it had undersealed
 • we had undersealed
 • you had undersealed
 • they had undersealed

Past perfect continuous

 • I had been undersealing
 • you had been undersealing
 • he|she|it had been undersealing
 • we had been undersealing
 • you had been undersealing
 • they had been undersealing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika underseal w czasach przyszłych

Future

 • I will underseal
 • you will underseal
 • he|she|it will underseal
 • we will underseal
 • you will underseal
 • they will underseal

Future continuous

 • I will be undersealing
 • you will be undersealing
 • he|she|it will be undersealing
 • we will be undersealing
 • you will be undersealing
 • they will be undersealing

Future perfect

 • I will have undersealed
 • you will have undersealed
 • he|she|it will have undersealed
 • we will have undersealed
 • you will have undersealed
 • they will have undersealed

Future perfect continuous

 • I will have been undersealing
 • you will have been undersealing
 • he|she|it will have been undersealing
 • we will have been undersealing
 • you will have been undersealing
 • they will have been undersealing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to underseal

Present participle

 • undersealing

Past participle

 • undersealed

Perfect Participle

 • having undersealed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to underseal

Imperative

 • underseal
 • let's underseal
 • underseal

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: crossreference finger spall stake twin underpin underscore undersell undertake ventriloquize