Koniugacja czasownika underpin w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika underpin w języku angielskim.

Odmiana czasownika underpin w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I underpin
 • you underpin
 • he|she|it underpins
 • we underpin
 • you underpin
 • they underpin

Present Continuous

 • I am underpinning
 • you are underpinning
 • he|she|it is underpinning
 • we are underpinning
 • you are underpinning
 • they are underpinning

Present Perfect

 • I have underpinned
 • you have underpinned
 • he|she|it has underpinned
 • we have underpinned
 • you have underpinned
 • they have underpinned

Present Perfect Continuous

 • I have been underpinning
 • you have been underpinning
 • he|she|it has been underpinning
 • we have been underpinning
 • you have been underpinning
 • they have been underpinning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika underpin w czasach przeszłych

Simple past

 • I underpinned
 • you underpinned
 • he|she|it underpinned
 • we underpinned
 • you underpinned
 • they underpinned

Past continuous

 • I was underpinning
 • you were underpinning
 • he|she|it was underpinning
 • we were underpinning
 • you were underpinning
 • they were underpinning

Past perfect

 • I had underpinned
 • you had underpinned
 • he|she|it had underpinned
 • we had underpinned
 • you had underpinned
 • they had underpinned

Past perfect continuous

 • I had been underpinning
 • you had been underpinning
 • he|she|it had been underpinning
 • we had been underpinning
 • you had been underpinning
 • they had been underpinning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika underpin w czasach przyszłych

Future

 • I will underpin
 • you will underpin
 • he|she|it will underpin
 • we will underpin
 • you will underpin
 • they will underpin

Future continuous

 • I will be underpinning
 • you will be underpinning
 • he|she|it will be underpinning
 • we will be underpinning
 • you will be underpinning
 • they will be underpinning

Future perfect

 • I will have underpinned
 • you will have underpinned
 • he|she|it will have underpinned
 • we will have underpinned
 • you will have underpinned
 • they will have underpinned

Future perfect continuous

 • I will have been underpinning
 • you will have been underpinning
 • he|she|it will have been underpinning
 • we will have been underpinning
 • you will have been underpinning
 • they will have been underpinning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to underpin

Present participle

 • underpinning

Past participle

 • underpinned

Perfect Participle

 • having underpinned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to underpin

Imperative

 • underpin
 • let's underpin
 • underpin

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: crossfertilize finance sovietize staff twang underlet underperform underplay undershoot vellicate