Koniugacja czasownika truncate w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika truncate w języku angielskim.

Odmiana czasownika truncate w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I truncate
 • you truncate
 • he|she|it truncates
 • we truncate
 • you truncate
 • they truncate

Present Continuous

 • I am truncating
 • you are truncating
 • he|she|it is truncating
 • we are truncating
 • you are truncating
 • they are truncating

Present Perfect

 • I have truncated
 • you have truncated
 • he|she|it has truncated
 • we have truncated
 • you have truncated
 • they have truncated

Present Perfect Continuous

 • I have been truncating
 • you have been truncating
 • he|she|it has been truncating
 • we have been truncating
 • you have been truncating
 • they have been truncating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika truncate w czasach przeszłych

Simple past

 • I truncated
 • you truncated
 • he|she|it truncated
 • we truncated
 • you truncated
 • they truncated

Past continuous

 • I was truncating
 • you were truncating
 • he|she|it was truncating
 • we were truncating
 • you were truncating
 • they were truncating

Past perfect

 • I had truncated
 • you had truncated
 • he|she|it had truncated
 • we had truncated
 • you had truncated
 • they had truncated

Past perfect continuous

 • I had been truncating
 • you had been truncating
 • he|she|it had been truncating
 • we had been truncating
 • you had been truncating
 • they had been truncating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika truncate w czasach przyszłych

Future

 • I will truncate
 • you will truncate
 • he|she|it will truncate
 • we will truncate
 • you will truncate
 • they will truncate

Future continuous

 • I will be truncating
 • you will be truncating
 • he|she|it will be truncating
 • we will be truncating
 • you will be truncating
 • they will be truncating

Future perfect

 • I will have truncated
 • you will have truncated
 • he|she|it will have truncated
 • we will have truncated
 • you will have truncated
 • they will have truncated

Future perfect continuous

 • I will have been truncating
 • you will have been truncating
 • he|she|it will have been truncating
 • we will have been truncating
 • you will have been truncating
 • they will have been truncating

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to truncate

Present participle

 • truncating

Past participle

 • truncated

Perfect Participle

 • having truncated

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to truncate

Imperative

 • truncate
 • let's truncate
 • truncate

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: count fair smear spear transilluminate trowel trumpet truncheon tuck unsex