Koniugacja czasownika trouser w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika trouser w języku angielskim.

Odmiana czasownika trouser w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I trouser
 • you trouser
 • he|she|it trousers
 • we trouser
 • you trouser
 • they trouser

Present Continuous

 • I am trousering
 • you are trousering
 • he|she|it is trousering
 • we are trousering
 • you are trousering
 • they are trousering

Present Perfect

 • I have trousered
 • you have trousered
 • he|she|it has trousered
 • we have trousered
 • you have trousered
 • they have trousered

Present Perfect Continuous

 • I have been trousering
 • you have been trousering
 • he|she|it has been trousering
 • we have been trousering
 • you have been trousering
 • they have been trousering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika trouser w czasach przeszłych

Simple past

 • I trousered
 • you trousered
 • he|she|it trousered
 • we trousered
 • you trousered
 • they trousered

Past continuous

 • I was trousering
 • you were trousering
 • he|she|it was trousering
 • we were trousering
 • you were trousering
 • they were trousering

Past perfect

 • I had trousered
 • you had trousered
 • he|she|it had trousered
 • we had trousered
 • you had trousered
 • they had trousered

Past perfect continuous

 • I had been trousering
 • you had been trousering
 • he|she|it had been trousering
 • we had been trousering
 • you had been trousering
 • they had been trousering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika trouser w czasach przyszłych

Future

 • I will trouser
 • you will trouser
 • he|she|it will trouser
 • we will trouser
 • you will trouser
 • they will trouser

Future continuous

 • I will be trousering
 • you will be trousering
 • he|she|it will be trousering
 • we will be trousering
 • you will be trousering
 • they will be trousering

Future perfect

 • I will have trousered
 • you will have trousered
 • he|she|it will have trousered
 • we will have trousered
 • you will have trousered
 • they will have trousered

Future perfect continuous

 • I will have been trousering
 • you will have been trousering
 • he|she|it will have been trousering
 • we will have been trousering
 • you will have been trousering
 • they will have been trousering

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to trouser

Present participle

 • trousering

Past participle

 • trousered

Perfect Participle

 • having trousered

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to trouser

Imperative

 • trouser
 • let's trouser
 • trouser

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cost facilitate slur spar transcend troop troupe trow truncheon unroot