Koniugacja czasownika trim w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika trim w języku angielskim.

Odmiana czasownika trim w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I trim
 • you trim
 • he|she|it trims
 • we trim
 • you trim
 • they trim

Present Continuous

 • I am trimming
 • you are trimming
 • he|she|it is trimming
 • we are trimming
 • you are trimming
 • they are trimming

Present Perfect

 • I have trimmed
 • you have trimmed
 • he|she|it has trimmed
 • we have trimmed
 • you have trimmed
 • they have trimmed

Present Perfect Continuous

 • I have been trimming
 • you have been trimming
 • he|she|it has been trimming
 • we have been trimming
 • you have been trimming
 • they have been trimming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika trim w czasach przeszłych

Simple past

 • I trimmed
 • you trimmed
 • he|she|it trimmed
 • we trimmed
 • you trimmed
 • they trimmed

Past continuous

 • I was trimming
 • you were trimming
 • he|she|it was trimming
 • we were trimming
 • you were trimming
 • they were trimming

Past perfect

 • I had trimmed
 • you had trimmed
 • he|she|it had trimmed
 • we had trimmed
 • you had trimmed
 • they had trimmed

Past perfect continuous

 • I had been trimming
 • you had been trimming
 • he|she|it had been trimming
 • we had been trimming
 • you had been trimming
 • they had been trimming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika trim w czasach przyszłych

Future

 • I will trim
 • you will trim
 • he|she|it will trim
 • we will trim
 • you will trim
 • they will trim

Future continuous

 • I will be trimming
 • you will be trimming
 • he|she|it will be trimming
 • we will be trimming
 • you will be trimming
 • they will be trimming

Future perfect

 • I will have trimmed
 • you will have trimmed
 • he|she|it will have trimmed
 • we will have trimmed
 • you will have trimmed
 • they will have trimmed

Future perfect continuous

 • I will have been trimming
 • you will have been trimming
 • he|she|it will have been trimming
 • we will have been trimming
 • you will have been trimming
 • they will have been trimming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to trim

Present participle

 • trimming

Past participle

 • trimmed

Perfect Participle

 • having trimmed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to trim

Imperative

 • trim
 • let's trim
 • trim

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: core extract slipsheet sort towel trick trill trip trivialize unloose