Koniugacja czasownika tread w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika tread w języku angielskim.

Odmiana czasownika tread w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I tread
 • you tread
 • he|she|it treads
 • we tread
 • you tread
 • they tread

Present Continuous

 • I am treading
 • you are treading
 • he|she|it is treading
 • we are treading
 • you are treading
 • they are treading

Present Perfect

 • I have trodden
 • you have trodden
 • he|she|it has trodden
 • we have trodden
 • you have trodden
 • they have trodden

Present Perfect Continuous

 • I have been treading
 • you have been treading
 • he|she|it has been treading
 • we have been treading
 • you have been treading
 • they have been treading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika tread w czasach przeszłych

Simple past

 • I trod
 • you trod
 • he|she|it trod
 • we trod
 • you trod
 • they trod

Past continuous

 • I was treading
 • you were treading
 • he|she|it was treading
 • we were treading
 • you were treading
 • they were treading

Past perfect

 • I had trodden
 • you had trodden
 • he|she|it had trodden
 • we had trodden
 • you had trodden
 • they had trodden

Past perfect continuous

 • I had been treading
 • you had been treading
 • he|she|it had been treading
 • we had been treading
 • you had been treading
 • they had been treading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika tread w czasach przyszłych

Future

 • I will tread
 • you will tread
 • he|she|it will tread
 • we will tread
 • you will tread
 • they will tread

Future continuous

 • I will be treading
 • you will be treading
 • he|she|it will be treading
 • we will be treading
 • you will be treading
 • they will be treading

Future perfect

 • I will have trodden
 • you will have trodden
 • he|she|it will have trodden
 • we will have trodden
 • you will have trodden
 • they will have trodden

Future perfect continuous

 • I will have been treading
 • you will have been treading
 • he|she|it will have been treading
 • we will have been treading
 • you will have been treading
 • they will have been treading

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to tread

Present participle

 • treading

Past participle

 • trodden

Perfect Participle

 • having trodden

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to tread

Imperative

 • tread
 • let's tread
 • tread

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cooccur export slave solarize tope traumatise trawl treadle trend unhook