Koniugacja czasownika transition w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika transition w języku angielskim.

Odmiana czasownika transition w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I transition
 • you transition
 • he|she|it transitions
 • we transition
 • you transition
 • they transition

Present Continuous

 • I am transitioning
 • you are transitioning
 • he|she|it is transitioning
 • we are transitioning
 • you are transitioning
 • they are transitioning

Present Perfect

 • I have transitioned
 • you have transitioned
 • he|she|it has transitioned
 • we have transitioned
 • you have transitioned
 • they have transitioned

Present Perfect Continuous

 • I have been transitioning
 • you have been transitioning
 • he|she|it has been transitioning
 • we have been transitioning
 • you have been transitioning
 • they have been transitioning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika transition w czasach przeszłych

Simple past

 • I transitioned
 • you transitioned
 • he|she|it transitioned
 • we transitioned
 • you transitioned
 • they transitioned

Past continuous

 • I was transitioning
 • you were transitioning
 • he|she|it was transitioning
 • we were transitioning
 • you were transitioning
 • they were transitioning

Past perfect

 • I had transitioned
 • you had transitioned
 • he|she|it had transitioned
 • we had transitioned
 • you had transitioned
 • they had transitioned

Past perfect continuous

 • I had been transitioning
 • you had been transitioning
 • he|she|it had been transitioning
 • we had been transitioning
 • you had been transitioning
 • they had been transitioning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika transition w czasach przyszłych

Future

 • I will transition
 • you will transition
 • he|she|it will transition
 • we will transition
 • you will transition
 • they will transition

Future continuous

 • I will be transitioning
 • you will be transitioning
 • he|she|it will be transitioning
 • we will be transitioning
 • you will be transitioning
 • they will be transitioning

Future perfect

 • I will have transitioned
 • you will have transitioned
 • he|she|it will have transitioned
 • we will have transitioned
 • you will have transitioned
 • they will have transitioned

Future perfect continuous

 • I will have been transitioning
 • you will have been transitioning
 • he|she|it will have been transitioning
 • we will have been transitioning
 • you will have been transitioning
 • they will have been transitioning

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to transition

Present participle

 • transitioning

Past participle

 • transitioned

Perfect Participle

 • having transitioned

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to transition

Imperative

 • transition
 • let's transition
 • transition

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: contour exhume skive snuff toast transfix transit translate transplant understudy yo-yo