Koniugacja czasownika telecast w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika telecast w języku angielskim.

Odmiana czasownika telecast w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I telecast
 • you telecast
 • he|she|it telecasts
 • we telecast
 • you telecast
 • they telecast

Present Continuous

 • I am telecasting
 • you are telecasting
 • he|she|it is telecasting
 • we are telecasting
 • you are telecasting
 • they are telecasting

Present Perfect

 • I have telecast
 • you have telecast
 • he|she|it has telecast
 • we have telecast
 • you have telecast
 • they have telecast

Present Perfect Continuous

 • I have been telecasting
 • you have been telecasting
 • he|she|it has been telecasting
 • we have been telecasting
 • you have been telecasting
 • they have been telecasting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika telecast w czasach przeszłych

Simple past

 • I telecast
 • you telecast
 • he|she|it telecast
 • we telecast
 • you telecast
 • they telecast

Past continuous

 • I was telecasting
 • you were telecasting
 • he|she|it was telecasting
 • we were telecasting
 • you were telecasting
 • they were telecasting

Past perfect

 • I had telecast
 • you had telecast
 • he|she|it had telecast
 • we had telecast
 • you had telecast
 • they had telecast

Past perfect continuous

 • I had been telecasting
 • you had been telecasting
 • he|she|it had been telecasting
 • we had been telecasting
 • you had been telecasting
 • they had been telecasting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika telecast w czasach przyszłych

Future

 • I will telecast
 • you will telecast
 • he|she|it will telecast
 • we will telecast
 • you will telecast
 • they will telecast

Future continuous

 • I will be telecasting
 • you will be telecasting
 • he|she|it will be telecasting
 • we will be telecasting
 • you will be telecasting
 • they will be telecasting

Future perfect

 • I will have telecast
 • you will have telecast
 • he|she|it will have telecast
 • we will have telecast
 • you will have telecast
 • they will have telecast

Future perfect continuous

 • I will have been telecasting
 • you will have been telecasting
 • he|she|it will have been telecasting
 • we will have been telecasting
 • you will have been telecasting
 • they will have been telecasting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to telecast

Present participle

 • telecasting

Past participle

 • telecast

Perfect Participle

 • having telecast

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to telecast

Imperative

 • telecast
 • let's telecast
 • telecast

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: coax enchant sequester side-dress sympathize tease teethe telecasted teletype transfigure warrant