Koniugacja czasownika tease w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika tease w języku angielskim.

Odmiana czasownika tease w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I tease
 • you tease
 • he|she|it teases
 • we tease
 • you tease
 • they tease

Present Continuous

 • I am teasing
 • you are teasing
 • he|she|it is teasing
 • we are teasing
 • you are teasing
 • they are teasing

Present Perfect

 • I have teased
 • you have teased
 • he|she|it has teased
 • we have teased
 • you have teased
 • they have teased

Present Perfect Continuous

 • I have been teasing
 • you have been teasing
 • he|she|it has been teasing
 • we have been teasing
 • you have been teasing
 • they have been teasing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika tease w czasach przeszłych

Simple past

 • I teased
 • you teased
 • he|she|it teased
 • we teased
 • you teased
 • they teased

Past continuous

 • I was teasing
 • you were teasing
 • he|she|it was teasing
 • we were teasing
 • you were teasing
 • they were teasing

Past perfect

 • I had teased
 • you had teased
 • he|she|it had teased
 • we had teased
 • you had teased
 • they had teased

Past perfect continuous

 • I had been teasing
 • you had been teasing
 • he|she|it had been teasing
 • we had been teasing
 • you had been teasing
 • they had been teasing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika tease w czasach przyszłych

Future

 • I will tease
 • you will tease
 • he|she|it will tease
 • we will tease
 • you will tease
 • they will tease

Future continuous

 • I will be teasing
 • you will be teasing
 • he|she|it will be teasing
 • we will be teasing
 • you will be teasing
 • they will be teasing

Future perfect

 • I will have teased
 • you will have teased
 • he|she|it will have teased
 • we will have teased
 • you will have teased
 • they will have teased

Future perfect continuous

 • I will have been teasing
 • you will have been teasing
 • he|she|it will have been teasing
 • we will have been teasing
 • you will have been teasing
 • they will have been teasing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to tease

Present participle

 • teasing

Past participle

 • teased

Perfect Participle

 • having teased

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to tease

Imperative

 • tease
 • let's tease
 • tease

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: coagulate encage sentimentalise shuttle syllable tawse tear teasel telegraph tranquilise warble