Koniugacja czasownika teach w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika teach w języku angielskim.

Odmiana czasownika teach w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I teach
 • you teach
 • he|she|it teaches
 • we teach
 • you teach
 • they teach

Present Continuous

 • I am teaching
 • you are teaching
 • he|she|it is teaching
 • we are teaching
 • you are teaching
 • they are teaching

Present Perfect

 • I have taught
 • you have taught
 • he|she|it has taught
 • we have taught
 • you have taught
 • they have taught

Present Perfect Continuous

 • I have been teaching
 • you have been teaching
 • he|she|it has been teaching
 • we have been teaching
 • you have been teaching
 • they have been teaching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika teach w czasach przeszłych

Simple past

 • I taught
 • you taught
 • he|she|it taught
 • we taught
 • you taught
 • they taught

Past continuous

 • I was teaching
 • you were teaching
 • he|she|it was teaching
 • we were teaching
 • you were teaching
 • they were teaching

Past perfect

 • I had taught
 • you had taught
 • he|she|it had taught
 • we had taught
 • you had taught
 • they had taught

Past perfect continuous

 • I had been teaching
 • you had been teaching
 • he|she|it had been teaching
 • we had been teaching
 • you had been teaching
 • they had been teaching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika teach w czasach przyszłych

Future

 • I will teach
 • you will teach
 • he|she|it will teach
 • we will teach
 • you will teach
 • they will teach

Future continuous

 • I will be teaching
 • you will be teaching
 • he|she|it will be teaching
 • we will be teaching
 • you will be teaching
 • they will be teaching

Future perfect

 • I will have taught
 • you will have taught
 • he|she|it will have taught
 • we will have taught
 • you will have taught
 • they will have taught

Future perfect continuous

 • I will have been teaching
 • you will have been teaching
 • he|she|it will have been teaching
 • we will have been teaching
 • you will have been teaching
 • they will have been teaching

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to teach

Present participle

 • teaching

Past participle

 • taught

Perfect Participle

 • having taught

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to teach

Imperative

 • teach
 • let's teach
 • teach

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: co-opt enact sensitise shush swot tautologize te-hee team telecast trample want