Koniugacja czasownika tallage w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika tallage w języku angielskim.

Odmiana czasownika tallage w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I tallage
 • you tallage
 • he|she|it tallages
 • we tallage
 • you tallage
 • they tallage

Present Continuous

 • I am tallaging
 • you are tallaging
 • he|she|it is tallaging
 • we are tallaging
 • you are tallaging
 • they are tallaging

Present Perfect

 • I have tallaged
 • you have tallaged
 • he|she|it has tallaged
 • we have tallaged
 • you have tallaged
 • they have tallaged

Present Perfect Continuous

 • I have been tallaging
 • you have been tallaging
 • he|she|it has been tallaging
 • we have been tallaging
 • you have been tallaging
 • they have been tallaging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika tallage w czasach przeszłych

Simple past

 • I tallaged
 • you tallaged
 • he|she|it tallaged
 • we tallaged
 • you tallaged
 • they tallaged

Past continuous

 • I was tallaging
 • you were tallaging
 • he|she|it was tallaging
 • we were tallaging
 • you were tallaging
 • they were tallaging

Past perfect

 • I had tallaged
 • you had tallaged
 • he|she|it had tallaged
 • we had tallaged
 • you had tallaged
 • they had tallaged

Past perfect continuous

 • I had been tallaging
 • you had been tallaging
 • he|she|it had been tallaging
 • we had been tallaging
 • you had been tallaging
 • they had been tallaging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika tallage w czasach przyszłych

Future

 • I will tallage
 • you will tallage
 • he|she|it will tallage
 • we will tallage
 • you will tallage
 • they will tallage

Future continuous

 • I will be tallaging
 • you will be tallaging
 • he|she|it will be tallaging
 • we will be tallaging
 • you will be tallaging
 • they will be tallaging

Future perfect

 • I will have tallaged
 • you will have tallaged
 • he|she|it will have tallaged
 • we will have tallaged
 • you will have tallaged
 • they will have tallaged

Future perfect continuous

 • I will have been tallaging
 • you will have been tallaging
 • he|she|it will have been tallaging
 • we will have been tallaging
 • you will have been tallaging
 • they will have been tallaging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to tallage

Present participle

 • tallaging

Past participle

 • tallaged

Perfect Participle

 • having tallaged

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to tallage

Imperative

 • tallage
 • let's tallage
 • tallage

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: clem embarrass search shoogle swab tail talk tallow tangle tooth vow