Koniugacja czasownika subscribe w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika subscribe w języku angielskim.

Odmiana czasownika subscribe w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I subscribe
 • you subscribe
 • he|she|it subscribes
 • we subscribe
 • you subscribe
 • they subscribe

Present Continuous

 • I am subscribing
 • you are subscribing
 • he|she|it is subscribing
 • we are subscribing
 • you are subscribing
 • they are subscribing

Present Perfect

 • I have subscribed
 • you have subscribed
 • he|she|it has subscribed
 • we have subscribed
 • you have subscribed
 • they have subscribed

Present Perfect Continuous

 • I have been subscribing
 • you have been subscribing
 • he|she|it has been subscribing
 • we have been subscribing
 • you have been subscribing
 • they have been subscribing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika subscribe w czasach przeszłych

Simple past

 • I subscribed
 • you subscribed
 • he|she|it subscribed
 • we subscribed
 • you subscribed
 • they subscribed

Past continuous

 • I was subscribing
 • you were subscribing
 • he|she|it was subscribing
 • we were subscribing
 • you were subscribing
 • they were subscribing

Past perfect

 • I had subscribed
 • you had subscribed
 • he|she|it had subscribed
 • we had subscribed
 • you had subscribed
 • they had subscribed

Past perfect continuous

 • I had been subscribing
 • you had been subscribing
 • he|she|it had been subscribing
 • we had been subscribing
 • you had been subscribing
 • they had been subscribing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika subscribe w czasach przyszłych

Future

 • I will subscribe
 • you will subscribe
 • he|she|it will subscribe
 • we will subscribe
 • you will subscribe
 • they will subscribe

Future continuous

 • I will be subscribing
 • you will be subscribing
 • he|she|it will be subscribing
 • we will be subscribing
 • you will be subscribing
 • they will be subscribing

Future perfect

 • I will have subscribed
 • you will have subscribed
 • he|she|it will have subscribed
 • we will have subscribed
 • you will have subscribed
 • they will have subscribed

Future perfect continuous

 • I will have been subscribing
 • you will have been subscribing
 • he|she|it will have been subscribing
 • we will have been subscribing
 • you will have been subscribing
 • they will have been subscribing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to subscribe

Present participle

 • subscribing

Past participle

 • subscribed

Perfect Participle

 • having subscribed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to subscribe

Imperative

 • subscribe
 • let's subscribe
 • subscribe

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: catfish doorstep row scotch straight-arm submerse subrogate subserve substitute tape unrip