Koniugacja czasownika sublime w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika sublime w języku angielskim.

Odmiana czasownika sublime w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I sublime
 • you sublime
 • he|she|it sublimes
 • we sublime
 • you sublime
 • they sublime

Present Continuous

 • I am subliming
 • you are subliming
 • he|she|it is subliming
 • we are subliming
 • you are subliming
 • they are subliming

Present Perfect

 • I have sublimed
 • you have sublimed
 • he|she|it has sublimed
 • we have sublimed
 • you have sublimed
 • they have sublimed

Present Perfect Continuous

 • I have been subliming
 • you have been subliming
 • he|she|it has been subliming
 • we have been subliming
 • you have been subliming
 • they have been subliming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika sublime w czasach przeszłych

Simple past

 • I sublimed
 • you sublimed
 • he|she|it sublimed
 • we sublimed
 • you sublimed
 • they sublimed

Past continuous

 • I was subliming
 • you were subliming
 • he|she|it was subliming
 • we were subliming
 • you were subliming
 • they were subliming

Past perfect

 • I had sublimed
 • you had sublimed
 • he|she|it had sublimed
 • we had sublimed
 • you had sublimed
 • they had sublimed

Past perfect continuous

 • I had been subliming
 • you had been subliming
 • he|she|it had been subliming
 • we had been subliming
 • you had been subliming
 • they had been subliming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika sublime w czasach przyszłych

Future

 • I will sublime
 • you will sublime
 • he|she|it will sublime
 • we will sublime
 • you will sublime
 • they will sublime

Future continuous

 • I will be subliming
 • you will be subliming
 • he|she|it will be subliming
 • we will be subliming
 • you will be subliming
 • they will be subliming

Future perfect

 • I will have sublimed
 • you will have sublimed
 • he|she|it will have sublimed
 • we will have sublimed
 • you will have sublimed
 • they will have sublimed

Future perfect continuous

 • I will have been subliming
 • you will have been subliming
 • he|she|it will have been subliming
 • we will have been subliming
 • you will have been subliming
 • they will have been subliming

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to sublime

Present participle

 • subliming

Past participle

 • sublimed

Perfect Participle

 • having sublimed

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to sublime

Imperative

 • sublime
 • let's sublime
 • sublime

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: catapult domicile roughhew scollop story subject sublimate submerge subserve tamper unpick