Koniugacja czasownika strive w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika strive w języku angielskim.

Odmiana czasownika strive w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I strive
 • you strive
 • he|she|it strives
 • we strive
 • you strive
 • they strive

Present Continuous

 • I am striving
 • you are striving
 • he|she|it is striving
 • we are striving
 • you are striving
 • they are striving

Present Perfect

 • I have striven
 • you have striven
 • he|she|it has striven
 • we have striven
 • you have striven
 • they have striven

Present Perfect Continuous

 • I have been striving
 • you have been striving
 • he|she|it has been striving
 • we have been striving
 • you have been striving
 • they have been striving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika strive w czasach przeszłych

Simple past

 • I strove
 • you strove
 • he|she|it strove
 • we strove
 • you strove
 • they strove

Past continuous

 • I was striving
 • you were striving
 • he|she|it was striving
 • we were striving
 • you were striving
 • they were striving

Past perfect

 • I had striven
 • you had striven
 • he|she|it had striven
 • we had striven
 • you had striven
 • they had striven

Past perfect continuous

 • I had been striving
 • you had been striving
 • he|she|it had been striving
 • we had been striving
 • you had been striving
 • they had been striving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika strive w czasach przyszłych

Future

 • I will strive
 • you will strive
 • he|she|it will strive
 • we will strive
 • you will strive
 • they will strive

Future continuous

 • I will be striving
 • you will be striving
 • he|she|it will be striving
 • we will be striving
 • you will be striving
 • they will be striving

Future perfect

 • I will have striven
 • you will have striven
 • he|she|it will have striven
 • we will have striven
 • you will have striven
 • they will have striven

Future perfect continuous

 • I will have been striving
 • you will have been striving
 • he|she|it will have been striving
 • we will have been striving
 • you will have been striving
 • they will have been striving

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to strive

Present participle

 • striving

Past participle

 • striven

Perfect Participle

 • having striven

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to strive

Imperative

 • strive
 • let's strive
 • strive

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: carbonate distract rivet savour stew stridulate stripsearch stroke strut syllabify unfreeze