Koniugacja czasownika stool w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika stool w języku angielskim.

Odmiana czasownika stool w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I stool
 • you stool
 • he|she|it stools
 • we stool
 • you stool
 • they stool

Present Continuous

 • I am stooling
 • you are stooling
 • he|she|it is stooling
 • we are stooling
 • you are stooling
 • they are stooling

Present Perfect

 • I have stooled
 • you have stooled
 • he|she|it has stooled
 • we have stooled
 • you have stooled
 • they have stooled

Present Perfect Continuous

 • I have been stooling
 • you have been stooling
 • he|she|it has been stooling
 • we have been stooling
 • you have been stooling
 • they have been stooling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika stool w czasach przeszłych

Simple past

 • I stooled
 • you stooled
 • he|she|it stooled
 • we stooled
 • you stooled
 • they stooled

Past continuous

 • I was stooling
 • you were stooling
 • he|she|it was stooling
 • we were stooling
 • you were stooling
 • they were stooling

Past perfect

 • I had stooled
 • you had stooled
 • he|she|it had stooled
 • we had stooled
 • you had stooled
 • they had stooled

Past perfect continuous

 • I had been stooling
 • you had been stooling
 • he|she|it had been stooling
 • we had been stooling
 • you had been stooling
 • they had been stooling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika stool w czasach przyszłych

Future

 • I will stool
 • you will stool
 • he|she|it will stool
 • we will stool
 • you will stool
 • they will stool

Future continuous

 • I will be stooling
 • you will be stooling
 • he|she|it will be stooling
 • we will be stooling
 • you will be stooling
 • they will be stooling

Future perfect

 • I will have stooled
 • you will have stooled
 • he|she|it will have stooled
 • we will have stooled
 • you will have stooled
 • they will have stooled

Future perfect continuous

 • I will have been stooling
 • you will have been stooling
 • he|she|it will have been stooling
 • we will have been stooling
 • you will have been stooling
 • they will have been stooling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to stool

Present participle

 • stooling

Past participle

 • stooled

Perfect Participle

 • having stooled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to stool

Imperative

 • stool
 • let's stool
 • stool

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: campaign display rewire saddle stammer stomp stook stoop stoush swab underestimate