Koniugacja czasownika stipple w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika stipple w języku angielskim.

Odmiana czasownika stipple w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I stipple
 • you stipple
 • he|she|it stipples
 • we stipple
 • you stipple
 • they stipple

Present Continuous

 • I am stippling
 • you are stippling
 • he|she|it is stippling
 • we are stippling
 • you are stippling
 • they are stippling

Present Perfect

 • I have stippled
 • you have stippled
 • he|she|it has stippled
 • we have stippled
 • you have stippled
 • they have stippled

Present Perfect Continuous

 • I have been stippling
 • you have been stippling
 • he|she|it has been stippling
 • we have been stippling
 • you have been stippling
 • they have been stippling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika stipple w czasach przeszłych

Simple past

 • I stippled
 • you stippled
 • he|she|it stippled
 • we stippled
 • you stippled
 • they stippled

Past continuous

 • I was stippling
 • you were stippling
 • he|she|it was stippling
 • we were stippling
 • you were stippling
 • they were stippling

Past perfect

 • I had stippled
 • you had stippled
 • he|she|it had stippled
 • we had stippled
 • you had stippled
 • they had stippled

Past perfect continuous

 • I had been stippling
 • you had been stippling
 • he|she|it had been stippling
 • we had been stippling
 • you had been stippling
 • they had been stippling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika stipple w czasach przyszłych

Future

 • I will stipple
 • you will stipple
 • he|she|it will stipple
 • we will stipple
 • you will stipple
 • they will stipple

Future continuous

 • I will be stippling
 • you will be stippling
 • he|she|it will be stippling
 • we will be stippling
 • you will be stippling
 • they will be stippling

Future perfect

 • I will have stippled
 • you will have stippled
 • he|she|it will have stippled
 • we will have stippled
 • you will have stippled
 • they will have stippled

Future perfect continuous

 • I will have been stippling
 • you will have been stippling
 • he|she|it will have been stippling
 • we will have been stippling
 • you will have been stippling
 • they will have been stippling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to stipple

Present participle

 • stippling

Past participle

 • stippled

Perfect Participle

 • having stippled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to stipple

Imperative

 • stipple
 • let's stipple
 • stipple

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cajole dismast reverse rumble squirt still stint stipulate stodge surge unclothe