Koniugacja czasownika sting w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika sting w języku angielskim.

Odmiana czasownika sting w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I sting
 • you sting
 • he|she|it stings
 • we sting
 • you sting
 • they sting

Present Continuous

 • I am stinging
 • you are stinging
 • he|she|it is stinging
 • we are stinging
 • you are stinging
 • they are stinging

Present Perfect

 • I have stung
 • you have stung
 • he|she|it has stung
 • we have stung
 • you have stung
 • they have stung

Present Perfect Continuous

 • I have been stinging
 • you have been stinging
 • he|she|it has been stinging
 • we have been stinging
 • you have been stinging
 • they have been stinging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika sting w czasach przeszłych

Simple past

 • I stung
 • you stung
 • he|she|it stung
 • we stung
 • you stung
 • they stung

Past continuous

 • I was stinging
 • you were stinging
 • he|she|it was stinging
 • we were stinging
 • you were stinging
 • they were stinging

Past perfect

 • I had stung
 • you had stung
 • he|she|it had stung
 • we had stung
 • you had stung
 • they had stung

Past perfect continuous

 • I had been stinging
 • you had been stinging
 • he|she|it had been stinging
 • we had been stinging
 • you had been stinging
 • they had been stinging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika sting w czasach przyszłych

Future

 • I will sting
 • you will sting
 • he|she|it will sting
 • we will sting
 • you will sting
 • they will sting

Future continuous

 • I will be stinging
 • you will be stinging
 • he|she|it will be stinging
 • we will be stinging
 • you will be stinging
 • they will be stinging

Future perfect

 • I will have stung
 • you will have stung
 • he|she|it will have stung
 • we will have stung
 • you will have stung
 • they will have stung

Future perfect continuous

 • I will have been stinging
 • you will have been stinging
 • he|she|it will have been stinging
 • we will have been stinging
 • you will have been stinging
 • they will have been stinging

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to sting

Present participle

 • stinging

Past participle

 • stung

Perfect Participle

 • having stung

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to sting

Imperative

 • sting
 • let's sting
 • sting

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: cadge dislocate reverberate ruggedize squire stifle stimulate stink stock surf unclasp