Koniugacja czasownika stake w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika stake w języku angielskim.

Odmiana czasownika stake w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I stake
 • you stake
 • he|she|it stakes
 • we stake
 • you stake
 • they stake

Present Continuous

 • I am staking
 • you are staking
 • he|she|it is staking
 • we are staking
 • you are staking
 • they are staking

Present Perfect

 • I have staked
 • you have staked
 • he|she|it has staked
 • we have staked
 • you have staked
 • they have staked

Present Perfect Continuous

 • I have been staking
 • you have been staking
 • he|she|it has been staking
 • we have been staking
 • you have been staking
 • they have been staking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika stake w czasach przeszłych

Simple past

 • I staked
 • you staked
 • he|she|it staked
 • we staked
 • you staked
 • they staked

Past continuous

 • I was staking
 • you were staking
 • he|she|it was staking
 • we were staking
 • you were staking
 • they were staking

Past perfect

 • I had staked
 • you had staked
 • he|she|it had staked
 • we had staked
 • you had staked
 • they had staked

Past perfect continuous

 • I had been staking
 • you had been staking
 • he|she|it had been staking
 • we had been staking
 • you had been staking
 • they had been staking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika stake w czasach przyszłych

Future

 • I will stake
 • you will stake
 • he|she|it will stake
 • we will stake
 • you will stake
 • they will stake

Future continuous

 • I will be staking
 • you will be staking
 • he|she|it will be staking
 • we will be staking
 • you will be staking
 • they will be staking

Future perfect

 • I will have staked
 • you will have staked
 • he|she|it will have staked
 • we will have staked
 • you will have staked
 • they will have staked

Future perfect continuous

 • I will have been staking
 • you will have been staking
 • he|she|it will have been staking
 • we will have been staking
 • you will have been staking
 • they will have been staking

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to stake

Present participle

 • staking

Past participle

 • staked

Perfect Participle

 • having staked

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to stake

Imperative

 • stake
 • let's stake
 • stake

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: bull discommon resort roadtest splay staff stain stale stand succuss tug