Koniugacja czasownika spring w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika spring w języku angielskim.

Odmiana czasownika spring w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I spring
 • you spring
 • he|she|it springs
 • we spring
 • you spring
 • they spring

Present Continuous

 • I am springing
 • you are springing
 • he|she|it is springing
 • we are springing
 • you are springing
 • they are springing

Present Perfect

 • I have sprung
 • you have sprung
 • he|she|it has sprung
 • we have sprung
 • you have sprung
 • they have sprung

Present Perfect Continuous

 • I have been springing
 • you have been springing
 • he|she|it has been springing
 • we have been springing
 • you have been springing
 • they have been springing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika spring w czasach przeszłych

Simple past

 • I sprang
 • you sprang
 • he|she|it sprang
 • we sprang
 • you sprang
 • they sprang

Past continuous

 • I was springing
 • you were springing
 • he|she|it was springing
 • we were springing
 • you were springing
 • they were springing

Past perfect

 • I had sprung
 • you had sprung
 • he|she|it had sprung
 • we had sprung
 • you had sprung
 • they had sprung

Past perfect continuous

 • I had been springing
 • you had been springing
 • he|she|it had been springing
 • we had been springing
 • you had been springing
 • they had been springing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika spring w czasach przyszłych

Future

 • I will spring
 • you will spring
 • he|she|it will spring
 • we will spring
 • you will spring
 • they will spring

Future continuous

 • I will be springing
 • you will be springing
 • he|she|it will be springing
 • we will be springing
 • you will be springing
 • they will be springing

Future perfect

 • I will have sprung
 • you will have sprung
 • he|she|it will have sprung
 • we will have sprung
 • you will have sprung
 • they will have sprung

Future perfect continuous

 • I will have been springing
 • you will have been springing
 • he|she|it will have been springing
 • we will have been springing
 • you will have been springing
 • they will have been springing

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to spring

Present participle

 • springing

Past participle

 • sprung

Perfect Participle

 • having sprung

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to spring

Imperative

 • spring
 • let's spring
 • spring

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: briquette direct reprimand rewind spangle sprawl sprig spring-clean spue subclass trickle yawp