Koniugacja czasownika spreadeagle w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika spreadeagle w języku angielskim.

Odmiana czasownika spreadeagle w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I spreadeagle
 • you spreadeagle
 • he|she|it spreadeagles
 • we spreadeagle
 • you spreadeagle
 • they spreadeagle

Present Continuous

 • I am spreadeagling
 • you are spreadeagling
 • he|she|it is spreadeagling
 • we are spreadeagling
 • you are spreadeagling
 • they are spreadeagling

Present Perfect

 • I have spreadeagled
 • you have spreadeagled
 • he|she|it has spreadeagled
 • we have spreadeagled
 • you have spreadeagled
 • they have spreadeagled

Present Perfect Continuous

 • I have been spreadeagling
 • you have been spreadeagling
 • he|she|it has been spreadeagling
 • we have been spreadeagling
 • you have been spreadeagling
 • they have been spreadeagling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika spreadeagle w czasach przeszłych

Simple past

 • I spreadeagled
 • you spreadeagled
 • he|she|it spreadeagled
 • we spreadeagled
 • you spreadeagled
 • they spreadeagled

Past continuous

 • I was spreadeagling
 • you were spreadeagling
 • he|she|it was spreadeagling
 • we were spreadeagling
 • you were spreadeagling
 • they were spreadeagling

Past perfect

 • I had spreadeagled
 • you had spreadeagled
 • he|she|it had spreadeagled
 • we had spreadeagled
 • you had spreadeagled
 • they had spreadeagled

Past perfect continuous

 • I had been spreadeagling
 • you had been spreadeagling
 • he|she|it had been spreadeagling
 • we had been spreadeagling
 • you had been spreadeagling
 • they had been spreadeagling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika spreadeagle w czasach przyszłych

Future

 • I will spreadeagle
 • you will spreadeagle
 • he|she|it will spreadeagle
 • we will spreadeagle
 • you will spreadeagle
 • they will spreadeagle

Future continuous

 • I will be spreadeagling
 • you will be spreadeagling
 • he|she|it will be spreadeagling
 • we will be spreadeagling
 • you will be spreadeagling
 • they will be spreadeagling

Future perfect

 • I will have spreadeagled
 • you will have spreadeagled
 • he|she|it will have spreadeagled
 • we will have spreadeagled
 • you will have spreadeagled
 • they will have spreadeagled

Future perfect continuous

 • I will have been spreadeagling
 • you will have been spreadeagling
 • he|she|it will have been spreadeagling
 • we will have been spreadeagling
 • you will have been spreadeagling
 • they will have been spreadeagling

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to spreadeagle

Present participle

 • spreadeagling

Past participle

 • spreadeagled

Perfect Participle

 • having spreadeagled

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to spreadeagle

Imperative

 • spreadeagle
 • let's spreadeagle
 • spreadeagle

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: brine diphthongise repress revolve span spout spread sprig spruik stymie trichinize yawl