Koniugacja czasownika spotlight w języku angielskim we wszystkich czasach

Oto tabele koniugacyjne dla czasownika spotlight w języku angielskim.

Odmiana czasownika spotlight w czasach teraźniejszych

Present Tense

 • I spotlight
 • you spotlight
 • he|she|it spotlights
 • we spotlight
 • you spotlight
 • they spotlight

Present Continuous

 • I am spotlighting
 • you are spotlighting
 • he|she|it is spotlighting
 • we are spotlighting
 • you are spotlighting
 • they are spotlighting

Present Perfect

 • I have spotlit/spotlighted
 • you have spotlit/spotlighted
 • he|she|it has spotlit/spotlighted
 • we have spotlit/spotlighted
 • you have spotlit/spotlighted
 • they have spotlit/spotlighted

Present Perfect Continuous

 • I have been spotlighting
 • you have been spotlighting
 • he|she|it has been spotlighting
 • we have been spotlighting
 • you have been spotlighting
 • they have been spotlighting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Present wyraża nawyk, częstotliwość, ogólną prawdę i stan w języku angielskim. Czas Present Continuous wyraża głównie ideę działania lub aktywności, która wciąż trwa. Present Perfect wyraża pojęcia, które są zawsze związane z teraźniejszością lub konsekwencją zdarzenia. Wreszcie, Present Perfect Continuous kojarzy się z ideą aktywności, która dotyczy czasu trwania.

Odmiana czasownika spotlight w czasach przeszłych

Simple past

 • I spotlit/spotlighted
 • you spotlit/spotlighted
 • he|she|it spotlit/spotlighted
 • we spotlit/spotlighted
 • you spotlit/spotlighted
 • they spotlit/spotlighted

Past continuous

 • I was spotlighting
 • you were spotlighting
 • he|she|it was spotlighting
 • we were spotlighting
 • you were spotlighting
 • they were spotlighting

Past perfect

 • I had spotlit/spotlighted
 • you had spotlit/spotlighted
 • he|she|it had spotlit/spotlighted
 • we had spotlit/spotlighted
 • you had spotlit/spotlighted
 • they had spotlit/spotlighted

Past perfect continuous

 • I had been spotlighting
 • you had been spotlighting
 • he|she|it had been spotlighting
 • we had been spotlighting
 • you had been spotlighting
 • they had been spotlighting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Przeszłość prosta wyraża zakończone czynności niezwiązane z teraźniejszością, datowane czynności lub nawyki z przeszłości. Jest bardzo często używany w języku angielskim. Z drugiej strony Past Continuous (Simple Past + ING) jest używany do mówienia o trwających czynnościach w przeszłości lub o trwającej czynności w przeszłości, gdy ma miejsce inna czynność. Czas Past Perfect jest używany do wskazania, że dana czynność miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Wreszcie, Past Perfect Continuous jest używany w odniesieniu do ciągłego działania w przeszłości, które trwało aż do innego działania w przeszłości.

Odmiana czasownika spotlight w czasach przyszłych

Future

 • I will spotlight
 • you will spotlight
 • he|she|it will spotlight
 • we will spotlight
 • you will spotlight
 • they will spotlight

Future continuous

 • I will be spotlighting
 • you will be spotlighting
 • he|she|it will be spotlighting
 • we will be spotlighting
 • you will be spotlighting
 • they will be spotlighting

Future perfect

 • I will have spotlit/spotlighted
 • you will have spotlit/spotlighted
 • he|she|it will have spotlit/spotlighted
 • we will have spotlit/spotlighted
 • you will have spotlit/spotlighted
 • they will have spotlit/spotlighted

Future perfect continuous

 • I will have been spotlighting
 • you will have been spotlighting
 • he|she|it will have been spotlighting
 • we will have been spotlighting
 • you will have been spotlighting
 • they will have been spotlighting

Jak używać tych czasów koniugacji w języku angielskim? Czas Future jest używany do mówienia o faktycznych działaniach w przyszłości. Czas Future Continuous jest używany do mówienia o rzeczach, które będą miały miejsce w przyszłości. Future Perfect to czas koniugacji rzadko używany w języku angielskim, ten czas koniugacji jest używany do mówienia o przyszłej czynności faktycznej przed inną. Wreszcie Future Perfect Continuous jest bardzo rzadko używany, ten czas jest używany do mówienia o przyszłej akcji w toku i przed inną.

Różne formy imiesłowu w języku angielskim dla czasownika to spotlight

Present participle

 • spotlighting

Past participle

 • spotlit/spotlighted

Perfect Participle

 • having spotlit/spotlighted

Imperatyw w języku angielskim, dla czasownika to spotlight

Imperative

 • spotlight
 • let's spotlight
 • spotlight

Odmień inny czasownik w języku angielskim

Inne losowe czasowniki do odkrycia w języku angielskim: brey dimidiate repone revitalise sovietize spoon-feed spot-weld spouse sprig stump tremble yacht